Irländska lagar gäller – även i Sverige

2013-10-16 23:00 Elisabet Örnerborg  

Svenska piloter som anställs på Ryanairs kontor i Dublin måste sätta sig in i irländsk arbetsrätt. Det är nämligen den som gäller.

Vid en tvist mellan en pilot och Ryanair gäller svenska regler bara om piloten anställts i Sverige och om reglerna är förmånligare här. Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt, reder ut begreppen.

1. Huvudregeln i EU-rätten är att parterna, i vårt fall Ryanair och en svensk pilot, får komma överens om vilket lands lag som ska gälla; så kallat lagval.

Piloterna i Skavsta har kommit överens med Ryanair om att det är irländsk arbetsrätt som ska gälla, det står så i kontrakten.

2. Om parterna inte har träffat någon överenskommelse gäller lagen i det land där arbetstagaren i huvudsak utför sitt arbete. Är det flera länder, som i fallet med piloter, så gäller det lands lag där bolagets kontor, ”affärsställe”, ligger där piloten blev anställd.

Birgitta Nyström hänvisar till en dom från Arbetsdomstolen. Den gäller tre tyska lastbilschaufförer som ville att den svenska anställningsskyddslagen skulle gälla när de blev uppsagda. De hade kört sina lastbilar mellan olika europeiska länder men de hade anställts vid arbetsgivarens kontor i Malmö och därför fick de som de ville, avgjorde domstolen.

För att skydda arbetstagaren mot försämringar finns en regel som säger att om lagval gjorts i anställningsavtalet får inte resultatet bli sämre för den anställda jämfört med om lagval inte gjorts.

Om lagval inte hade gjorts för de svenska piloterna i Skavsta, skulle alltså det lands lag där de blev anställda gälla. Och om det landets lag är förmånligare än kontraktets valda irländska ska det landets lag gälla.

För de svenska piloterna i Skavsta är det därför viktigt att veta var de anställdes någonstans. Har de anställts på platsen är det alltså svensk rätt som ska gälla, om de svenska reglerna är förmånligare.

Har piloterna i stället skrivit under sina anställningskontrakt på Ryanairs huvudkontor i Dublin gäller irländsk lag vid en tvist.

Två vägledande AD-domar

  • Avgörandet från Arbetsdomstolen som Birgitta Nyström hänvisar till kom 2010. AD:s dom 67/2010.
  • Scanair-Premiair-domen, AD:s dom 120/1995, gällde förhållanden som inträffade före Sveriges medlemskap i EU. Luganaokonventionens regler återfinns i Bryssel 1-förordningen, som gäller för EU:s medlemsländer.

 

  • Lagval i EU

EU:s regler om lagval fanns först i Romkon­ventionen, som gäller avtal slutna före 17 december 2009. För avtal träffade därefter gäller förordningen Rom 1.

Tvist om flygvärdinnas uppsägning prövas i Norge

En tvist mellan Ryanair och norska facket kan bli vägledande.

En italiensk flygvärdinna, bosatt i Norge, blev uppsagd av Ryanair. Det norska facket Parat för hennes talan vid norska hovrätten. Unionens chefsjurist Martin Wästfelt förklarar:

– Norska hovrätten menar att Ryanair har ett affärsställe i Norge, tolkat utifrån omständigheterna att hennes jobb utgår från den norska flygplatsen, att hon är skyldig att ha en beredskap och kunna infinna sig på jobb inom en timme.

Arbetsdomstolens avgörande i ett fall om Scanair-Premiair är fortfarande väg­ledande i Sverige, anser Martin Wästfelt.

Tvisten gällde om de anställda i Scanair hade företrädesrätt till arbete hos Premiair, ett danskt bolag som flög charterflyg från bland annat svenska flygplatser.

Domstolen kom fram till att svensk lag skulle gälla.

 

  • Pappaledig? Kolla med Irland först

I anställningsdokumentet "Rough guide to Ryanair" finns paragrafen Applicable law.

Översatt står där i korthet: Oavsett till vilket lands socialförsäkring du tillhör gäller irländsk arbetsrätt för ditt kontrakt och dina rättigheter. Föräldraledighet, sjukfrånvaro, uppsägning och pension följer irländsk lag. Irländsk domstol ska döma i alla tvister som handlar om att avsluta ett anställningskontrakt.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna