”Jag betvivlar att detta var parternas avsikt”

2018-09-20 00:00 Mikael Kindbom  
”Tvistig kan jag inte säga att den var, men den var föremål för diskussion och den var uppe i pensionsnämnden”, svarar SAS dåvarande pensionsexpert Britt-Inger Fredriksson bestämt på frågan om parterna diskuterade kring att vissa regler i det gamla pensionsavtalet fortfarande skulle gälla efter att det byttes ut 2013.

PÅ PLATS I AD. SAS genomgick ett stålbad för sex år sedan. Gå med på sämre villkor, annars väntar konkurs, löd budskapet till piloterna. En av dem – Johnny Lindman – fick nära 6 000 kronor mindre i pension än med det gamla avtalet. Eller var det en feltolkning? De som var med och skrev avtalet ska nu vittna om vad parterna egentligen menade.

Mitt emot varandra i förhandlingssalen sitter Tommy Larsson, förhandlingschef på Svensk Pilotförening, och Vingeadvokaten Fredrik Gustafsson, ombud för SAS, med två unga bisittare. De är strikt klädda i mörka kostymer, solbrända och talar sommarminnen i väntan på att rätten ska anlända något försenat.

De har ända fram till lunch på sig att lägga fram sin sak men är klara redan på en dryg timme.

Tommy Larsson bläddrar i sin hög av papper och talar eftertänksamt. Hela tvisten handlar om den så kallade FC-regeln i piloternas pensionsavtal från 2007. Enligt den ska piloter som haft styrmans grad och hunnit med 20 års tjänstgöring när de pensioneras vid 60 betraktas som befälhavare från 55 års ålder och få pension utifrån det även om de aldrig blev befordrade till befälhavare under sin tjänstgöringstid.

Frågan är om Johnny Lindman som valde att gå i deltidspension och ytterligare ett tiotal piloter som gick i pension efter att avtalet förändrats 2013 omfattas av den regeln. Till stöd för att de gör det åberopar förbundet bland annat en bilaga i övergångsbestämmelserna till det nya avtalet. I så fall väntar ytterligare nästan 6 000 kronor i månaden i pension för Johnny Lindman.

En lucka på flera timmar uppstår innan vittnena ska dyka upp. En dansk pilot som åberopats av SAS bokas av i sista stund.

Men två svenska piloter som var med vid de dramatiska förhandlingarna i november 2012 vittnar efter lunchen till stöd för Pilotföreningen. Först ut är Stefan Carleson, för dagen klädd i en ljus kavaj, och han svarar snabbt och distinkt på sin norrländska accent. Lite känslomässig blir han dock när han beskriver stämningarna under omförhandlingen 2012.

– Det var en lite surrealistisk situation. Jag tror jag blev kallad till pensionsdiskussioner en fredag morgon och då ställdes ultimatum från företagets sida om att alla anställda skulle ha en premiepension i stället för förmånspension som tidigare, annars skulle företaget gå under.

Var det tvistigt huruvida FC-regeln skulle vara kvar i 2013 års avtal?

– Nej, eftersom vi inte pratade om den kan den inte ha varit tvistig. Och det finns inget i avtalet som säger att den skulle tas bort.

Ordföranden i domstolen, Jonas Malmberg i grå kostym och grön slips, sitter lugn tillbakalutad och frågar om SAS vill ställa några frågor till vittnet men svaret blir nej.

Stefan Carleson ber att få sitta kvar när kollegan ska vittna och rättens ordförande nickar till bifall. Nästa vittne, Robert Gustafsson, som också var med vid förhandlingarna 2013 och åberopas av förbundet, är lika säker på att FC-regeln inte diskuterades när pensionsplanen PPA 07 byttes mot PPA 13.

Robert Gustafsson är klädd i en grå kavaj och han stegar fram till vittnesbåset i sina bruna skor.

Han förklarar bakgrunden till varför han menade att FC-regeln skulle vara kvar under en övergångstid.

– Man kände sig bestraffad i förhandlingarna med fem års frysning på lön och sämre pension och då kände man att kaptenerna var värd en kompensation, Men jag förstår att det är svårt att läsa ut av avtalet. Som tiden var då var det en fin kompensation som jag som facklig är stolt över att vi tog fram.

Vet du om SAS hade någon annan uppfattning än ni när det gäller FC-regeln och att delar av PPA 07 skulle gälla också i PPA 13??

– Nej, vi diskuterade aldrig FC-regeln. Som jag minns det fördes den över som den var och var aldrig uppe till diskussion.

Sista vittnet denna dag är Britt-Inger Fredriksson som kommer in klädd i mörk klänning och glittrig scarf. Hon har satt upp håret i en knut. Hon var SAS pensionsexpert när det begav sig men har numera bytt arbetsgivare. Men hon ger intryck av att minnas den tuffa tiden i november 2012.

Hur vill du beskriva förhandlingarna? frågar SAS-advokaten.

– Krisartade, tumultartade. Konstruktiva till viss del, men det var svårt att komma ända in i mål eftersom vi hade en tidspress på oss.

Den här gången vill piloternas ombud ställa några frågor till det av SAS åberopade vittnet. Hon berättar till Tommy Larssons uttryckliga för­våning att hela pensionsöverenskommelse rymdes på en A4-sida.

– Jag tror att det bara blev en sida, kanske möjligen två. Det gamla av­talet skulle vara uppsagt till sin helhet. Och att vi skulle hitta lösningar till alla detaljfrågorna under våren.

Det innebar att det blev ett ganska digert arbete under våren 2013?

– Ja, jag hade inte 40 timmars arbetsvecka då.

Återigen närmar sig Tommy Larsson pudelns kärna när han frågar om FC-regeln var uppe till diskussion och om den var tvistig.

– Tvistig kan jag inte säga att den var, men den var föremål för diskussion och den var uppe i pensionsnämnden, svarar Britt-Inger Fredriksson bestämt.

När det blir dags för slutpläderingen tar domstolen först en paus. In­leder gör sedan Pilotföreningens ombud. Tommy Larsson upprepar flera gånger påståendet att en styrman som formellt sett står under kaptens grad får högre pension än en kapten om man tolkar avtalet som SAS gör.

– Jag betvivlar starkt att det kan ha varit parternas avsikt när man ingick det här avtalet. Piloterna som var med då skulle aldrig ha gått med på ett så dåligt avtal.

SAS-ombudet går i sin slutplädering in på bakgrunden till att pensionsavtalet ändrades – att SAS befann sig i en svår situation.

– SAS klargjorde att det var en lång resa men till slut satte SAS ner foten för att så långt som möjligt komma i mål med sina besparingsambitioner, där man skulle lämna den gamla dyra pensionsordningen och det klargjorde man i förhandlingarna. Det var också det man kom överens om och som manifesterades i texten.

Avståndet mellan parterna förblir stort. Vad parterna menade blir det till slut AD som får tolka fram.

Ska piloten omfattas av det tidigare avtalet?

Parter: Svensk Pilotförening stämmer flygbolaget SAS.

Pilotföreningen anser att en pilot som ansökte om delpension innan det försämrade pensionsavtalet trädde i kraft 2013 ska omfattas av det gamla förmånliga avtalet. Det skulle betyda nära 6 000 kronor högre pension än han har i dag.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt