Kammarkollegiet hjälper avtalslösa med omställning

2022-08-15 17:18 Mattias Davidsson  
Kammarkollegiet på Riddarholmen i Stockholm.

NYA LAS. En halv miljon arbetstagare står utan kollektivavtal och omställningsorganisation. De kan vända sig till Kammarkollegiet för att få hjälp.

Ändringarna i Las ger arbetsgivare ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist och är tänkta att öka förutsägbarheten samt sänka kostnaderna vid uppsägning på grund av personliga skäl.

I gengäld får arbetstagarna utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat i form av ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

Omkring en halv miljon arbetstagare är anställda hos arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Här får ändringarna i Las genomslag direkt den 1 oktober men det saknas kollektivavtal om omställningsstöd.

Denna grupp ska kunna söka hjälp från staten, eller närmare bestämt hos Kammarkollegiet. Myndigheten rustar som bäst för de nya uppgifterna. Man behöver vara i operativt skick till 1 oktober.

Verksamheten är organiserad som en självständig avdelning inom Kammarkollegiet med namnet “Den offentliga omställningsorganisationen”. Den har säte i Karlstad och kommer att ha egen webbplats.

Kammarkollegiet räknar med att omkring 27 000 personer årligen ska få hjälp.

– Vi har utgått ifrån departementsskrivelsen från 2021 och sorterat ner vilka som uppfyller arbetsvillkoret och som kan tänkas vilja ha stöd. Men uppskattningen är otroligt osäker, säger Richard Svanegård.

Han är nyanställd på Kammarkollegiet, har bara jobbat några månader och kommer att fungera som enhetschef på Ansökningsenheten, en av tre enheter i den helt nystartade verksamheten.

– För närvarande är det bara jag på min enhet som är rekryterad. Men från 1 september kommer det att vara 10 handläggare på plats, inhyrda från bemanningsföretag.

Senare i höst, när det finns en tydligare bild av söktrycket, kommer Kammarkollegiet att börja rekrytera permanent personal.

Den hjälp arbetstagare kan få indelas i tre kategorier:

  • Rådgivning för uppsagda
  • Vägledning för anställda
  • Förstärkt stöd till uppsagda med särskilda behov på grund av sjukdom.

Den som beviljas stöd, kommer att få hjälp av fristående leverantörer som Kammarkollegiet just nu upphandlar. Myndigheten riktar sig till aktörer som har stor erfarenhet av rekrytering och coachning. Upphandlingen ska vara klar 27 september. Landet kommer att vara indelat i sex regioner med fem leverantörer i varje.

Kammarkollegiet ska även hantera yttranden åt dem som ansöker om omställningsstudiestöd från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

– Där förväntar vi oss stort intresse. Vårt yttrande uttalar sig om huruvida den tilltänkta utbildningen stärker personens ställning på arbetsmarknaden. Vi kommer att inhämta de externa leverantörernas syn på saken, säger Richard Svanegård.

Omställningsorganisationer ska registreras och godkännas av Kammarkollegiet för att kunna få statliga bidrag och för att få mandat att lämna studieyttranden till CSN. Än så länge är ingen av de välkända omställningsorganisationerna som TRR, TSL eller Trygghetsstiftelsen registrerade och godkända, enligt konsulten Christian Rutz, som arbetar för Kammarkollegiet i uppstartsprojektet. Men det är bara en fråga om tid, menar han.

– Möjligheten att ansöka släpptes strax innan semestern så Kammarkollegiet har bara fått in en ansökan än så länge. Men vi har haft samtal med alla de gamla och etablerade omställningsorganisationerna, säger Christian Rutz.

Kammarkollegiet 

Fungerar som kapitalförvaltare, upphandlare, försäkringsbolag och juridisk byrå för statsförvaltningen.  

Allmänna arvsfonden ingår i myndigheten. 

Har cirka 350 anställda i Stockholm och Karlstad. 

Inrättades år 1539 och är Sveriges äldsta myndighet.  

Sorterar under finansdepartementet. 

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer