Kan jag sänka alla anställdas löner?

2013-08-21 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

EXPERTFRÅGAN. Jag är vd för ett bolag med ekonomiska problem. Har därför talat om för medarbetarna att det blir en lönesänkning med tio procent för samtliga under tre månader. Vi har inget kollektivavtal. Tar jag någon risk, utöver att någon kanske säger upp sig?

EXPERTSVAR: Frågan om lönesänkning gäller i detta fall ett företag som saknar kollektivavtal. Lönen ska temporärt sänkas med tio procent för alla medarbetare. Utgångspunkten är att ingångna anställningsavtal och anställningsvillkor gäller och att ändring inte kan göras ensidigt av vare sig arbetsgivaren eller arbetstagaren.

Om arbetsgivaren vill göra en lönesänkning måste anställningsvillkoren omregleras. Arbetsgivaren ska då ta upp denna fråga med de anställda. Kommer man inte överens kan arbetsgivaren klargöra att han avser att säga upp anställningsavtalen och erbjuda en ny anställning med den lönesänkning som arbetsgivaren vill genomföra. Man brukar tala om att man säger upp avtalet för omreglering. Om arbetstagaren avvisar erbjudandet om den nya anställningen har arbetsgivaren rätt att säga upp den befintliga anställningen i kombination med ett erbjudande om en ny anställning med den lägre lönen. Arbetsgivaren är då skyldig att iaktta den uppsägningstid som gäller vid uppsägning av arbetstagaren. Om arbetstagaren inte under uppsägningstiden godtar den nya anställningen upphör anställningen vid uppsägningstidens utgång.

Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal förändras läget. Om lönen är reglerad i kollektivavtalet kan lönen inte sänkas utan medgivande från de parter som ingått avtalet.

Grunden för uppsägning är i detta fall arbetsbrist. Arbetsgivaren har brist på anställningar med den tidigare lönenivån. Det handlar i dessa fall ofta om arbetsgivarens företagsekonomiska bedömningar.

Om arbetsgivaren vill sänka lönen för en enskild arbetstagare med hänvisning till att arbetstagarens lön är för hög i förhållande till arbetstagarens prestation kan åtgärder endast vidtas mot den arbetstagaren personligen. En uppsägning av anställningsavtalet kommer då att ha sin grund i personliga skäl och inte i arbetsbrist. Detta innebär att arbetsgivaren i ett sådant fall måste visa att arbetsprestationen varit så låg att den utgjort saklig grund för uppsägning av personliga skäl.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna