Ny lag - men gråzonen består

2008-02-28 09:24 Esref Okumus  

En ny diskrimineringslag ska säkra skyddet för alla arbetstagare. Men Lag & Avtal kan avslöja att flera grupper i arbetslivet ställs utanför diskrimineringsskyddet.

Till dem med svagare skydd hör alla som jobbar i hemmen. Exempelvis hantverkare, anställda på företag som erbjuder olika hushållstjänster, personliga assistenter och hemtjänstpersonal.
Snart blir våra sju diskrimineringslagar en lag och vi ska få en diskrimineringsombudsman i stället för fyra. I den nya ordningen ska "i princip alla" medborgare få ett skydd mot diskriminering, lovar regeringen. Ingen ska ställas utanför, ingen ska särbehandlas. Vare sig det är i vårdkön, på krogen eller i arbetslivet.

Arbetslivet består dock inte bara av de traditionella parterna, arbetsgivarna och arbetstagarna. Här finns också olika slags praktikanter och en växande grupp inhyrda eller inlånade från bemanningsföretagen.

En av nyheterna i regeringens förslag till ny diskrimineringslag är just att även dessa grupper ska omfattas av förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

Men det hjälper inte de anställda som jobbar i privata hem, eftersom diskrimineringslagen även fortsättningsvis gäller arbetsgivare, inte privatpersoner. De som jobbar i privata hem hamnar alltså mellan stolarna och de finns över huvud taget inte med i lagrådsremissen på drygt 700 sidor. Ingen på integrations- och jämställdhetsdepartementet vill dock uttala sig om regeringens miss.

Efter att ha slussats runt bland juristerna på departementet hänvisar rättssekretariatets chef Katarina Stav till den mest sakkunnige, juristen Örjan Herneskog. Han har varit med och skrivit lagtexten, eller rättare sagt den text som är tänkt att bli Sveriges nya diskrimineringslag vid årsskiftet.

Först säger han:

- Är man anställd gäller i praktiken diskrimineringsförbudet på samma sätt som när man är anställd av Volvo eller av regeringskansliet.

Men ju längre samtalet pågår desto tveksammare blir han:

- Regeringen har inte uttalat sig om detta, inte i den här lagrådsremissen i alla fall, men det finns inget undantag som säger att det är tillåtet att diskriminera folk i vissa typer av anställningar. Det är förbjudet helt enkelt.

Till sist inser Örjan Herneskog att dessa yrkesgrupper inte kommer att omfattas helt av den nya diskrimineringslagen. Han medger att frågan aldrig kom upp när juristerna skrev lagrådsremissen, utifrån diskrimineringskommitténs förslag och remissyttranden. Han minns inte heller om frågan uppmärksammats i något annat skede under den långa resan från utredning till lagrådsremiss.

- Det får bli nästa område helt enkelt.

Men det är nu som vi får en ny lag?

- Jo, jag förstår, det är alldeles rätt, de omfattas inte av det här förslaget.

Varför inte?

- Jag kan tänka mig att det beror på att fokus dels varit på EG-rätten, dels på vanliga anställningar. Bemanningsföretag och praktikanter har kommit lite krypande med åren. Ingen har gjort stort väsen av det, men nu vill regeringen åtgärda det.

Vad ska en personlig assistent eller en städerska göra när de blir diskriminerade?

- Det nämns inget särskilt för dem.

En personlig assistent, som blev uppsagd i samma ögonblick som hon sa att hon var gravid, har vänt sig till Jämställdhetsombudsmannen. Vad tycker du att Jämo ska göra?

- De olika lagarna drar ibland åt olika håll som i det här fallet. Vi får se vad Jämo säger. Men jag skulle säga att diskrimineringslagen har företräde.

Hur skulle du motivera det?

- Diskriminering är förbjuden för arbetsgivare säger lagen, men den säger ingenting om skomakare eller regeringskansliet eller personliga assistenter. Så länge det inte tydligt står att någon ska undantas så omfattas man.

Men borde inte hon ha en lag att stödja sig på, i likhet med andra arbetstagare, när konflikten kommer upp i rätten?

- Jo, naturligtvis.

Tänker du ta upp frågan?

- Jag kommer att prata med min närmaste chef. Vi får se vart det leder.

Sista ordet är väl inte sagt när det gäller nya lagen?

- Nej, regeringen ska ta lagrådets synpunkter och skriva en proposition och redan då har regeringen möjlighet att göra tillägg och ändringar. Sedan ska riksdagen pröva det hela.
Delvis är det definitionen av begreppet "arbetsgivare" som ställer till det för städerskan. Det är alltså det företag som hyr ut henne, och inte den familj hon städar hos, som är arbetsgivaren.

Finns några planer på att ändra den?

- Nej. Arbetsgivare är den som är part i anställningsavtalet.

Esref Okumus

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer