Så ska alla 2 500 polischefer söka om sina tjänster

2015-06-17 23:00 Elisabet Örnerborg  

Det är den största reformen på 50 år enligt den nya rikspolischefen Dan Eliasson. Omorganiseringen pågår för fullt.<br/> – Minst 50 procent av de högre polischeferna ska inte få chefsuppdrag, vad kan det finnas för jobb för dem? säger Anders Westlund på Polisförbundet. En del kanske vill köra radiobil igen, andra inte.

De tidigare 21 polismyndigheterna plus Statens kriminaltekniska laboratorium och Rikspolisstyrelsen blev den 1 januari i år en enda nationell polismyndighet. 1965 fanns det 119 myndigheter inom polisen, 1990 blev de 21 och nu en enda nationell myndighet med totalt 28 500 medarbetare. Kajsa Möller, den nya polismyndighetens hr-chef:

–  Vi flyttade in 23 myndigheter i ett nytt hus med sex våningar. De som hade chefsförordnanden i sina tidigare myndigheter tog inte med sig dem, i stället flyttade ett antal rekryterade chefer och cirka 2 500 tf-chefer in.

Dan Eliasson sticker inte under stol med att en sådan här stor förändring också kommer att innebära en del omställningsproblem.

– 2 500 chefer ska söka om sina jobb, det skapar en del osäkerhet, en del kommer inte att få sina jobb, säger han till Ekot.

Polisförbundet är positivt inställt till den nya organisationen men kritiskt till hur det görs. Som att de tidigare cheferna ersattes med tillförordnade chefer vid årsskiftet, förklarar Anders Westlund, Polisförbundets ombudsman för polischefer från kommissarier och uppåt. Förbundet ville att de som var chefer skulle få fortsätta vara det till dess att omorganisationen var på plats.

De skulle då bara behövt söka om sina tjänster en gång. Facket är också kritiskt till att inte längre få sitta med i anställningsintervjuer som man gjort tidigare och till testerna, framför allt personlighetstesterna och tester i så kallad problemlösningsförmåga. Dessutom har förbundet ännu inte fått svar på om den tidigare chefen ska få behålla sin lön när han eller hon förlorar sin chefstitel.

– Det är råddigt, många mår dåligt i dag. Stockholm drabbas särskilt hårt där många chefer redan tidigare går övertaliga. Vi får försöka så mycket som möjligt att ha en dialog med de övertaliga om vad de vill göra, så att det inte blir missnöjda, säger Anders Westlund.

Hur många chefstjänster det kommer att vara i slutändan kan hr-chefen Kajsa Möller inte säga. I princip ska finnas en chef på 8-15 medarbetare.

Just nu pågår rekrytering av högre chefer. Alla som motsvarar kravprofilen uppmanas att söka.

– Vi vill att var och en ska ha sagt ja till det nya uppdraget.

Hon säger att det är "en helt vanlig" rekryteringsprocess med tester, intervjuer och referenstagning.

I höst ska de lägre gruppcheferna tillsättas.

– Vi hade gärna rekryterat dem enligt samma process, men har valt att bemanna genom arbetsledningsbeslut med intresseanmälan. Detta då det är ett stort antal och vi ser att det är en kompetens som vi har inom myndigheten. Vi tittar på alla som anmält sitt intresse.

Får den chef som söker sig till en tjänst med en lägre funktion behålla sin tidigare lön?

– Den sämsta effekten är att man blir kvar av den anledningen att man inte vill gå ner i lön. Vi tittar på helheten, säger Kajsa Möller.

Att nya tjänster alltid ska utlysas har framför allt varit ett fackligt krav, förklarar Polisförbundets Anders Westlund. Nya tjänster och tjänster som blivit vakanta har också lysts ut tidigare. I det här fallet handlar det om helt nya tjänster eftersom de gamla upphörde i och med att den nya organisationen infördes den 1 januari i år. Och antalet chefstjänster kommer att minska eftersom hälften tas bort i den nya plattare polismyndigheten.

– Vissa funktioner finns inte kvar, bland annat biträdande chefer vilket Polisförbundet är starkt kritiskt till, säger Anders Westlund.

Regeringens beslut

Beslutet att omorganisera tog regeringen som också utser de tre högsta cheferna inom den nya polismyndigheten. Det är alltså regeringen som har utsett Dan Eliasson till rikspolischef. Övriga polischefer får själva söka om sina jobb.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer