Unionen: Risk för missbruk med helhetsbedömningar

2018-08-23 00:00 Mikael Kindbom  
”Den nya praxisen om arbetstillstånd riskerar att leda såväl till ökade risker för missbruk och kring­gående som till fortsatt rätts­osäkerhet”, säger Martin Wästfelt på Unionen. Foto: Jörgen Appelgren

Osäkerhet. – Den nya praxisen med helhetsbedömningar för arbetstillstånd är långt ifrån tillräcklig för att få ett tillräckligt tydligt och rättssäkert regelverk. Vi befarar att praxisen riskerar att leda såväl till ökade risker för missbruk och kringgående som till fortsatt rättsosäkerhet i enskilda fall ifråga om vilka villkor som faktiskt krävs.Det säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Unionen har en viktig roll att som fackförbund kontrollera och yttra sig över ansökningar om arbetstillstånd vilket sker ute på regionkontoren. Unionen gör bara en bedömning av om de erbjudna villkoren är sämre än vad som följer av kollektivavtalet. Facket kan inte lägga in sitt veto.

Unionen uppger för Lag & Avtal att man är positiv till arbetskraftsinvandring och att den motverkar den arbetskraftsbrist som finns på svensk arbetsmarknad.

– Det centrala för oss som fackförbund är att kollektivavtalets värde upprätthålls eftersom vi värnar löner och schyssta arbetsvillkor oavsett om en arbetstagare är född här eller kommer till Sverige från ett annat land för att arbeta, säger chefsjuristen Martin Wästfelt.

Ett sätt att stärka arbetserbjudandets rättsliga ställning skulle enligt Unionen kunna vara att införa en anmälningsskyldighet med innebörden att arbetsgivaren skickar in en kopia av anställningsavtalet till Migrationsverket efter det att tillståndet beviljats och anmäler ändringar i anställningsavtalet till Migrationsverket under anställningstiden.

Unionen delar den kritik som framförts mot utvisningar för rena bagatellfel och administrativa misstag.

– Det har lett till helt orimliga konsekvenser för enskilda arbetstagare som har drabbats hårt. Mot den bakgrunden välkomnar Unionen att enskilda arbetstagare inte längre utvisas i samma omfattning på grund av arbetsgivarens brister, uppger Martin Wästfelt.

Unionen vill dock se tydliga, rättssäkra och väl avvägda regler som förhindrar missbruk och vill att arbetsgivare som bryter mot regelverket ska kunna åläggas sanktioner.

Den helhetsbedömning som nu görs efter Migrationsöverdomstolens nya praxis är Unionen inte odelat positiv till.

– Nu rådande rättsläge innebär en olycklig situation med otydlig lagstiftning och fåordiga förarbeten där domstolarna styr utvecklingen. Unionen befarar att det riskerar att leda såväl till ökade risker för missbruk och kringgående som till fortsatt rättsosäkerhet i enskilda fall ifråga om vilka villkor som faktiskt krävs. Det innebär också en mycket resurskrävande ordning, såväl för arbetsgivare som för Migrationsverket.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer