Vem ansvarar för festandet?

2011-05-12 12:48  
Först alkohol på firmafesten sen farliga lekar. Om något går fel, vem bär ansvaret? Foto: Colourbox

Vilket ansvar har arbetsgivaren för en olycka som inträffar under en företagsfest på fritiden? Arbetarskydds experter ger sina åsikter om ansvarsfrågan.

<p>MATS PALM, huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstadsföretag: </p> <p>Detta är en sällsynt svår fråga att svara enkelt på. Vid ett flertal tillfällen har saken prövats i rättslig instans. Vad som avgör ansvarsfrågan är bland annat vem som har anordnat aktiviteten och vem som står för arrangemanget. </p> <p>I de flesta fall brukar det vara företaget som bjuder på, eller subventionerar, aktiviteten. Deltagarna anmäler sig oftast också på en anmälningslista som är administrerad av företaget.</p> <p>I de fall aktiviteten innefattar ett studiebesök brukar den hållas på betald arbetstid, medan själva festen sedan hålls på den obetalda fritiden. Här har nog de flesta rättsfall (eller alla) dömt att arbetsgivaren haft ansvar för den olycka som har inträffat. </p> <p>Skulle det i stället handla om en personalförening eller liknande som anordnar aktiviteten hamnar saken i ett annat läge. När det inte finns en förväntan från företaget att den anställde ska medverka på aktiviteten, då faller ansvaret troligtvis mer direkt på den olycksdrabbade. </p> <p>Nu vill jag ju absolut hoppas att de arbetsgivare som hittills anordnat uppskattade aktiviteter för de anställda fortsätter att göra det, oavsett rättsläget. Ingen vill väl ha en situation där dessa uppskattade aktiviteter upphör på grund av risken för skadeståndskrav. </p>

<p>Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:</p> <p>Jag tror att en arbetsgivare skulle kunna bli straffrättsligt ansvarig om en olycka inträffar på en firmafest. </p> <p>Tänk er att en firmafest hålls i anslutning till en konferens som sker på en kursgård. Arbetsgivaren bjuder på fördrinkar och sedan ordnas farliga lekar. Alla förväntas delta i lekarna som också kan ses som ett slags samarbetsövning. Lekarna, som innehåller ett tävlingsmoment, går ut på att klättra på ställningar, hoppa över hinder, springa i farlig terräng. </p> <p>Om någon då skulle falla och skada sig svårt, skulle kanske arbetsgivaren kunna bli dömd för arbetsmiljöbrott. Förutsättningen skulle vara att arbetsgivaren var oaktsam i sitt val av lekar, att sprit serverades och att arbetstagarna utförde uppgiften under stress och utan särskilt bra instruktioner. </p> <p>Jag känner inte till något sådant fall, men tror att det borde vara möjligt. Min uppfattning är att arbetsgivaren ska tänka sig för när denne ordnar firmafester med inslag av sprit och farliga lekar. </p>

 <p>Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv: </p> <p>Jag anser att en företagsfest på fritiden ligger utanför ramen för arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. En sådan olycka betraktas inte heller som arbetsskada.</p> <p>Om arbetsgivaren har arrangerat eller finansierat festen saknar betydelse i sammanhanget.</p>

 

Skriv till experterna

Om du har ett problem som du vill dryfta med Arbetarskydds expertpanel så kan du skriva till oss. Du kan vara anonym, skriv så kortfattat som möjligt.

experten@arbetarskydd.se

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer