AD: Ackordslön på Coops lager stred mot avtal

2020-06-11 15:54 Mattias Croneborg  

Det stred mot kollektivavtalet när Coop ensidigt införde ett ackordsystem på lagerterminalen i Västerås, har Arbetsdomstolen slagit fast. Coop Logistik i Västerås och arbetsgivarorganisationen KFO får nu betala skadestånd till förbundet på 200 000 kronor.

Arbetet vid terminalen i Västerås består av att plocka livsmedel till en truckburen pall eller bur. En arbetstagare hämtar en dosa med hörlurar, loggar in i datasystemet och får en arbetsorder om vilka livsmedel han eller hon ska plocka. Varje arbetsorder är i förväg prissatt i ackordsminuter beroende på arbetsorderns storlek och komplexitet. Antalet ackordsminuter som arbetstagaren uppnår är styrande för vilken timlön som betalas till arbetstagaren.

På terminalen har man under åren haft olika typer av ackordsystem och båda parterna har i grunden varit positiva till detta. Men med jämna mellanrum vill arbetsgivaren göra om ackordet, efter exempelvis en effektivisering som gör det möjligt att utföra arbetet snabbare. Det var efter en sådan omgörning som konflikt uppstod, och arbetsgivaren införde då ensidigt det nya ackordsystemet.

Förbundet har hävdat att kollektivavtalet inte tillåter att arbetsgivaren inför ackord utan en lokal överenskommelse.

Arbetsgivaren har däremot hävdat att kollektivavtalet inte innehåller något förbud mot att arbetsgivaren träffar individuella avtal med arbetstagarna om högre lön än kollektivavtalets minimilön. Arbetsgivarparterna ansåg att ordalydelsen i kollektivavtalet bara säger vad de lokala parterna "kan" göra i fråga om ackord, inte att arbetsgivaren är förbjuden att ensidigt erbjuda ackord.

Arbetsdomstolen medger att det i och för sig stämmer att det står "kan" i avtalet. Men bara det faktum att kollektivavtalsparterna tagit in bestämmelser i kollektivavtalet om ackord/premielön och angett att det är de lokala parterna som kan träffa överenskommelse om detta talar, enligt AD, för att frågan regleras i kollektivavtalet. Arbetsdomstolen ger därmed förbundet rätt.

Däremot hade förbundet yrkat på en halv miljon kronor i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrottet men arbetsgivarparterna hade vitsordat 200 000 kronor. Här går Arbetsdomstolen på arbetsgivarens linje och bestämmer att det allmänna skadeståndet till 200 000 kronor.

Arbetsgivarföreningen KFO och Coop Logistik AB ska också med hälften vardera ersätta Handelsanställdas förbund för rättegångskostnader med 255 254 kronor.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna