AD-beslut häver rekryterarens konkurrensklausul

2019-03-27 17:19 Mikael Kindbom  

En läkarrekryterare kan hoppa av till en konkurrent, trots att hon har en konkurrensklausul i sitt avtal. AD anser att kvinnan inte hade den särställning eller de kunskaperna på att det motiverade en konkurrensklausul.

Det handlar om en rekryterare på ett företag som rekryterar/headhuntar skandinaviska och europeiska specialist- och överläkare för anställning på danska sjukhus. Hon slutade på företaget i oktober 2018 efter knappt fyra års anställning för att börja arbeta hos en konkurrent.

I hennes anställningsavtal fanns en konkurrensklausul. Den förbjöd henne vid vite att inom tolv månader efter anställningens slut börja jobba i en konkurrerande verksamhet. Nu vill hennes tidigare arbetsgivare att hon förbjuds vid vite av en halv miljon kronor att jobba hos konkurrenter fram till den 10 oktober i år.

Rekryteraren hävdar att hennes nya arbete inte riskerar att sabotera för den tidigare arbetsgivaren. Dessutom ska klausulen anses oskälig.

Läs mer: Slipper karantän trots konkurrensklausul

Malmö tingsrätt sa nej till att interimistiskt förbjuda kvinnan att konkurrera med sitt tidigare företag eftersom hon inte hade någon nyckelroll.

Företaget överklagade beslutet till Arbetsdomstolen som nu kommit till samma slutsats som tingsrätten.

Arbetsdomstolen håller med tingsrätten om att konkurrensklausulen var berättigad då bolagets syfte var att ”skydda företagsspecifik information om befintlig och potentiell bemanningspersonal”. Klausulen bindningstid på ett år anses också skälig.

Frågan är därmed om rekryteraren ska anses bunden av klausulen. Här menar AD att klausulen innebär ”en inte obetydlig begränsning av hennes möjligheter att utöva yrkesverksamhet”. Hon var dessutom en av tre rekryterare och hade ingen annan särställning än att hon var aktieägare i bolaget. Hon hade inget ansvar för annonsering och marknadsföring och ingen kunskap om villkoren mellan bolaget och kunderna. Därtill saknade hon mandat att överskrida vad bolaget bestämt om läkarnas villkor.

Läs mer: ”Värvningsklausuler får bara gälla i max sex månader”

Hon hade heller inte företagsspecifik kunskap av sådan omfattning och kvalitet att det motiverat en konkurrensklausul som begränsar hennes möjligheter att jobba hos konkurrenter. Uppgifter om läkarnas placering och specialistkompetens har varit tillgängliga även för rekryterare hos konkurrerande företag.

Därför ska kvinnan inte anses bunden av konkurrensklausulen och kan jobba vidare hos konkurrenten.

Mål

B 23/19

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna