Lärarförbundet stämmer Göteborg inför AD

2019-05-17 15:01 Lena Gunnars  

Lärarförbundet stämmer Göteborgs stad inför Arbetsdomstolen. Göteborgs stad förbjöd medarbetare att bära Förskoleupprorets t-tshirts med texten ”Förskoleupproret #pressatläge.

Medarbetare som inte följde den nya ordningsregeln hotades med arbetsrättsliga åtgärder.

Agerandet var ett brott mot både mbl och samverkansavtalet, anser Lärarförbundet.  

Tvisten rör om det var tillåtet för arbetsgivaren, Göteborgs stad, att ensidigt införa en ordningsregel med hot om arbetsrättsliga konsekvenser för arbetstagarna. Detta utan att först förhandla med förbundet.

I samband med Förskoleupproret den 28 oktober 2013 hölls en utvecklingsdag för förskollärare i Örebro. Då riktade två medlemmar missnöje mot politiker och belyste hur arbetssituationen såg ut på landets förskolor. Facebookgruppen Förskoleupproret startades med syfte att jobba för bättre förutsättningar för pedagoger och barn. Gruppen startade även bland annat en namninsamling till den dåvarande utbildningsministern och ordnade en nationell manifestation.

Många köpte t-shirts med tryck på framsidan med texten ”Förskoleupproret #pressatläge.

Den 27 april i fjol skickade ordföranden för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg e-post till stadsdirektören och HR-direktören i Göteborgs stad och ville ha ett ställningstagande i frågan om huruvida förskoleupprorets tröjor fick bäras på arbetstid eller inte. En arbetsrättsjurist vid stadsledningskontoret i Göteborgs stad kom med en rekommendation om att man hade rätt att neka de anställda att ha på sig tröjorna.

Enligt en skrivelse som sedan gjordes av HR-direktören och förhandlingschefen vid staden, råddes förskolecheferna att inte tillåta personal att bära tröjorna på arbetstid. Medarbetarna fick inte heller affischera om upproret på arbetsplatsen.

Efter att det kommit signaler om att personal ändå hade burit tröjorna på arbetsplatsen skickades en skrivelse från en av hr-specialisterna till 

två områdeschefer och skolchefen. Där framgick att varje medarbetare skulle få veta att arbetsgivaren såg allvarligt på att bära de aktuella tröjorna på arbetsplatserna. Konsekvenserna för den enskilde medarbetaren skulle bli kännbara. Om medarbetarna trots tillsägelser ändå fortsatte bära tröjorna skulle de stängas av utan lön.  Göteborgs stad har därmed, utan att samverka enligt det gällande samverkansavtalet mellan parterna, infört en ordningsregel, konstaterar förbundet.

Arbetsgivarens beslut har haft påverkan på personalen, då hot om arbetsrättsliga konsekvenser gjorts gällande, enligt förbundet.

 Information om arbetsgivarens syn på tröjorna har getts först i samband med redan fattat beslut.

Enligt förbundet var arbetsgivarens åtgärd av sådan karaktär att det är att anse som ett brott mot både förhandlingsskyldigheten och gällande samverkansavtal.

Förbundet yrkar att Göteborgs stad ska betala 135 000 kronor till förbundet för underlåtenhet att informera och påkalla förhandling i strid mot mbl och gällande samverkansavtal.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna