Allt klart - men uppgörelsen om flexpension hålls hemlig

2016-12-20 09:26 Calle von Scheele  
Principöverenskommelse om flexpension presenterades. Sveriges Ingenjörers ordförande Ulf Bengtsson, Martin Linder, förbundsordförande Unionen, och Anna-Karin Hatt, vd Almega, höll en pressträff i Stockholm den 11 november. Foto: Elisabet örnerborg

Parterna har kommit överens om paketet som ger flexpension i tjänstesektorn, men uppgörelsen hålls hemlig. De vill ha tid att förankra den bland sina egna och planerar att offentliggöra innehållet först en bit in på nästa år.

På måndagen träffades de högsta ledarna för de tre förhandlande parterna Martin Linder, ordförande i Unionen, Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer, och Ann-Karin Hatt, vd Almega. Då gjorde de tre upp om de sita detaljerna i överenskommelsen.

Fack och arbetsgivare hade förhandlat hela helgen för att nå en uppgörelse. Den skulle ha varit klar redan i torsdags, alltså den 15 december.

Steg två inleds nu för att genomföra flexpension för omkring 100 000 tjänstemän i tjänstesektorn.

Paketet ska nu antas av på alla avtalsområden i Almega. När uppgörelsen är förankrad kommer förhandlingar inledas på avtalsområdena. Då kan viss branschanpassning av lösningarna ske.

– Förhandlingarna kommer att påbörjas som tidigast den 16 januari efter en nu påbörjad förankringsprocess per avtalsområde, vilket är orsaken till att arbetsgruppernas resultat inte kommuniceras externt i dagsläget. Det som ändå kan sägas är att paketet om de åtta delarna nu är klart och att samtliga parter bekräftat innehållet i den nu kompletterande principöverenskommelsen, säger Nicola Lewis, biträdande förhandlingschef Unionen och en av två i förbundet som lett de viktiga förhandlingarna.

Informationen om uppgörelsen är mycket knapphändig. Både Unionen och Sveriges Ingenjörer publicerade kort information på sina respektive hemsidor, medan Almega inte alls informerade externt om uppgörelsen. Parterna har heller inte gått ut med någon pressinformation.

– Ingenting är klart förrän helheten är klar, meddelade de båda fackförbunden.

Den 28 februari ska de branschvisa förhandlingarna vara klara. Målet är att frågan om flexpension ska vara löst innan avtalsrörelsen i tjänstesektorn startar.

Parterna var redan i november överens om principerna för avsättning till flexpension och hade en överenskommelse om möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 år ålder.

Man hade då också kommit överens om två andra frågor: regler för avräkning av semesterersättning vid sammanfallande intjänandeår och semesterår samt att utveckla framtidens kollektivavtal tillsammans.

Men fyra frågor återstod att lösa i november. Det var:

Enhetlig reglerings av anställningsformer.

Enhetlig reglering vid beredskap

Vägledning för lokala förhandlingar vid driftsinskränkningar där behov av avtalsturlista finns.

Översyn av avtalens förhandlingsordningar

Flexpension finns redan i industrin och handeln. Målet är att arbetsgivarna ska sätta av motsvarande 2 procent av lönen år 2022. Dessa avsättningar sker vid sidan av ordinarie avsättning till avtalspension.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen