KARRIÄR

Britta Lejon får tungt internationellt uppdrag 

Britta Lejon, förbundsordförande för ST, blir ny ordförande för Public Services International.

Fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon har valts till ordförande i Public Services International. Det är en världsomspännande facklig sammanslutning för offentliganställda. 

– Det är ett mycket hedrande uppdrag att få, inte bara för mig personligen utan för Fackförbundet ST och hela den svenska fackföreningsrörelsen. Alla vi fackliga vet att organisation har betydelse. Vi behöver öka vår gemensamma kraft och styrka i en tid när antalet demokratiska länder minskar och svårigheterna för fackligt arbete ökar, kommenterar Britta Lejon i ett pressmeddelande.

Public Services International, PSI, har 700 olika fackförbund som medlemmar i totalt 154 länder, och organiserar sammanlagt omkring 30 miljoner offentliganställda runt om i hela världen.

PSI är en organisation som funnits sedan 1907, och grundades bland annat av svenska fackliga företrädare. Två svenskar har tidigare haft ordförandeskapet, Gunnar Hallström 1964-1973, och Ylva Thörn 2002-2012, bägge var ordförande i svenska Kommunal.

PSI:s huvudkontor ligger strax utanför Geneve på den franska sidan av gränsen. Organisationen arbetar med att föröka påverka internationellt policyarbete inom arbetsmarknadsområdet. Organisationen är representerad i flera FN-organ, exempelvis WHO, WTO, och ILO.

– De värderingar vi står för och tror på attackeras och utmanas världen runt. Arbetsgivare, företag, regeringar, många motarbetar oss och ser vårt fackliga arbete som ett problem eller ett hinder för framgång och välstånd, men vi vet att det är precis tvärtom. Det fackliga uppdraget är viktigare än någonsin, säger Britta Lejon.

Britta Lejon kvarstår som ordförande i Fackförbundet ST.

Läs mer