Nyheter

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar

Skillnaderna i lön mellan könen kvarstår men trenden går åt rätt håll. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet.

Publicerad

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,5 procent under förra året. Det är en fortsättning på trenden med minskat lönegap. Jämfört med lönestrukturstatistiken för 2014 är minskningen 0,7 procentenheter.

- Vi ser en trend med fortsatt minskade skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 3,8 procentenheter, säger John Ekberg på Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande. 

Enligt Medlingsinstitutet är den viktigaste förklaringen till varför kvinnor och män i genomsnitt har olika lön att de arbetar inom olika yrken.

Enligt rapporten är genomsnittslönen 32 000 kronor för 2015. Högst genomsnittslön, 43 400 kronor, har män i den privata tjänstesektorn. Kvinnliga arbetare i den privata sektorn har lägst genomsnittslön. De tjänar i genomsnitt 24 800 kronor.

Den löneskillnad som inte kan förklaras av yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor motsvarar 4,6 procent.