Nyheter

Många poliser upplever sextrakasserier på jobbet

"Man har blivit utsatt från allt från att blivit klappad på huvudet, kallad lilla gumman till att man handgripligen blivit antastad sexuellt", säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Foto: Jörgen Appelgren

Tolv procent av Polisförbundets medlemmar har upplevt sextrakasserier på jobbet det senaste året, visar en ny undersökning

Publicerad

I undersökningen, som genomfördes av Novus på uppdrag av Polisförbundet, anger sju procent av de tillfrågade kvinnorna att de själva har blivit utsatta för sexuella trakasserier under den senaste tolvmånadersperioden, motsvarande siffra för männen är en procent.

– Man har blivit utsatt från allt från att blivit klappad på huvudet, kallad lilla gumman till att man handgripligen blivit antastad sexuellt, säger ordförande för polisförbundet Lena Nitz till TV4, rapporterar TT.

Undersökningen visar också att mer än var fjärde polis, 27 procent, anser att det inte går att öppet framföra kritik på sin avdelning utan att det får negativa konsekvenser.

Resultaten oroar Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Undersökningen visar på en tystnadskultur där medarbetare inte vågar lyfta problem och kritik. I den myllan kan oacceptabla beteenden så som sexuella trakasserier och kränkningar gro. Nu krävs det ett tydligare ledarskap som uppmuntrar åsiktsutbyten och där medarbetare kan känna sig trygga med att larma om missförhållanden, säger hon i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar även att var femte medlem inte anser att män och kvinnor har samma möjligheter att göra karriär på sin arbetsplats. Var tredje polis anser att den manliga polisen utgör normen på arbetsplatsen och var femte uppger att det har förekommit kränkande särbehandling på arbetsplatsen under det senaste året.