nyheter

Sällsynt att statliga anställningsbeslut rivs upp

Statens överklagandenämnd finns hos Kammarkollegiet i Stockholm.
Statens överklagandenämnd finns hos Kammarkollegiet i Stockholm.

Statens överklagandenämnd bifaller sällan överklaganden av tjänstetillsättningar i staten. Förra året hände det bara en gång.

Publicerad Uppdaterad

Arbetsgivare är normalt väldigt fria att anställa den de vill ha. Men statliga myndigheter måste följa regeringsformen. Den säger att ”vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet”.

För att säkerställa att regelverket följs är det möjligt att överklaga beslut om tjänstetillsättningar till Statens överklagandenämnd som verkar inom Kammarkollegiet. Men det är mycket ovanligt att nämnden river upp statliga anställningsbeslut. 2023 prövades 251 överklaganden men endast ett fick bifall. Det rapporterar Publikt, fackförbundet ST:s medlemstidning.

De senaste fem åren har Statens överklagandenämnd fattat beslut i 1 409 ärenden. I endast 8 av dessa har den överklagande fått bifall för sin sak. Det är 5,6 promille.

Läs mer: