nyheter

Transport tar uteslutningsrätten till Europadomstolen

Europadomstolen

Fackförbund borde själva få tolka sina stadgar, utan statlig inblandning. Det anser Transport som tar rätten att utesluta medlemmar till Europadomstolen. Bakgrunden är en tvist med en medlem som också är politiker för Sverigedemokraterna.

Publicerad Uppdaterad

Europadomstolen

  • Den som uttömt möjligheterna att överklaga svenska myndigheters och domstolars beslut, kan gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen.
  • Klagomålet måste röra en rättighet som anges i Europakonventionen eller i något av tilläggsprotokollen.
  • Klagomålet riktas mot staten Sverige.
  • Domstolens domar är bindande.

Transports förbundsstyrelse har bestämt sig för att lämna in ett så kallat klagomål mot Sverige i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Frågan gäller fackförbundets rätt att utesluta medlemmar utan statens inblandning.

Bakgrunden är det omskrivna fallet med en kommunpolitiker för Sverigedemokraterna i Kiruna som samtidigt var medlem i Transport. Tingsrätt och hovrätt underkände Transports beslut att utesluta medlemmen. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd.

Transport anser att det är oförenligt med förbundets stadgar att vara aktiv politiker för SD. Domstolarna ansåg att Transport inte hade lyckats visa att medlemmen brutit mot förbundsstadgarna.

”Transport anser att de svenska domstolarna inte respekterar Transports medlemmars föreningsfrihet. Enligt artikel 11 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter och praxis från Europadomstolen har förbundet rätt att själv bestämma över vem som är medlem i förbundet. Det följer också av ILO-konvention nr 87 angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. Med bakgrund av detta lämnar därför Transport in ett klagomål till Europadomstolen.” skriver Transport i ett pressmeddelande.

Förbundsjurister från LO-TCO Rättsskydd kommer att föra Transports talan i Europadomstolen

Läs mer: