AD: Tioåringens berättelse får åberopas

2019-01-11 15:10 Mikael Kindbom  
Den visstidsanställda läraren var inblandad i en dispyt med den tioåriga eleven. I avskedandet angavs att läraren hade boxat pojken i magen. Foto: TT-Bild

Det som en tioårig elev berättade för rektorn om att en lärare misshandlat honom fick inte användas i tingsrätten. Arbetsdomstolen säger dock ja till bevisningen. Huvudförhandlingen skjuts nu upp i väntan på hovrättens dom i själva brottmålet.

Det som gör målet extra speciellt är att läraren fälldes i brottmålet i Hudiksvalls tingsrätt men ansågs oskyldig i samma tingsrätt när det arbetsrättsliga målet om avskedandet avgjordes en och en halv vecka tidigare. Detta kunde Lag & Avtal berätta den 5 november.

Men reglerna är sådana att oavsett om den anställdes frias eller fälls i brottmålet ska det arbetsrättsliga målet prövas helt självständigt utan påverkan av utgången i brottmålet.

Det krav på bevisning som ställs på arbetsgivaren för att visa att brott har begåtts ska vara detsamma som ställs på en åklagare i ett brottmål. Det innebär att arbetstagarens skuld ska vara ställd bortom varje rimligt tvivel.

Bakgrunden i detta fall är att en visstidsanställd lärare på en skola var inblandad i en dispyt med en tioårig elev. I avskedandet den 16 oktober 2017 angavs att läraren hade boxat pojken i magen.

Hudiksvalls tingsrätt ansåg i domen den 26 juni 2018 att kommunen mot lärarens nekande inte lyckats styrka det påstådda knytnävsslaget. Och eftersom rätten därtill inte ansåg att läraren saknat fog för att ingripa mot eleven genom att hålla fast hans händer, särskilt som det ska ha funnits en ”riskbild” kring honom, fanns det inte laglig grund för avskedandet. Kommunen dömdes att betala skadestånd till läraren.

Arbetsdomstolen beviljade prövningstillstånd i målet.

Advokat Jerker Öhrfeldt på Advokatfirman Arbetsrättsbyrån i Stockholm AB är ombud för läraren. Han har begärt att elevens berättelse inte ska tillåtas som bevisning i Arbetsdomstolen heller. Men AD gör en annan bedömning än i tingsrätten och tillåter nu kommunen att åberopa det samtal med eleven som rektorn hade och som denne dokumenterade.

Tingsrätten ansåg värdet av bevisningen vara ”i det närmaste obefintligt” och pekade bland annat på oklarheterna kring om eleven svarat spontant eller på ledande frågor eller huruvida läraren fått chansen att ställa egna frågor till eleven. Just det sistnämnda är ett krav som, påpekar tingsrätten, framgår av Europakonventionen. I ett särskilt beslut skriver dock Arbetsdomstolen att det inte är uppenbart att bevisningen skulle bli utan verkan och att det inte strider mot Europakonventionen att tillåta bevisningen.

Huvudförhandlingen i AD var planerad att hållas den 5 mars. Men Arbetsdomstolen anser det av ”synnerlig vikt” att hovrätten först avgör målet. Hovrätten skulle ha haft huvudförhandling under den här veckan men förhandlingen har skjutits upp på grund av att två nya vittnen tillkommit. Sedan lärarens försvarsadvokat avlidit har ombudet i det arbetsrättsliga målet Jerker Öhrfeldt tagit över som försvarare för läraren.

Detta innebär med stor sannolikhet att också förhandlingen i Arbetsdomstolen skjuts upp.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer