”Andelen avslag har ökat radikalt trots samma regler”

2020-04-30 00:00 Mattias Croneborg  
Samuel Engblom ska på uppdrag av regeringen utreda reglerna för aktivitets- och sjukersättning. Foto: EVA EDSJO

ANSTÄLLNINGSINTERVJUN. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, ska utreda sjuk- och aktivitetsersättningen åt regeringen.

Vad är det du ska göra?

– Det är fyra olika system som vi ska titta på. Rätten till aktivitetsersättning och sjukersättning. Och sedan rätten till förebyggande sjukpenning samt rehabiliteringsersättning. Syftet är att fler ska komma i åtnjutande av systemen. Andelen avslag har ökat radikalt, trots att man inte ändrat reglerna. Det uppstår en diskripans på kraven för att få ersättningarna och de faktiska möjligheterna att få ersättning. Det ska vi hitta ett sätt att lösa. Men det är fortsatt principen om långvarig nedsatt arbetsförmåga som ska gälla.

Är det ett heltidsuppdrag?

– Nej, långtifrån. Jag är tio procent tjänstledig. Jag leder ­arbetet. Det finns ett helt sekre­tariat som skriver själva utredningen. Begreppet enmans­utredare är extremt missvisande.

Hur är utredningen organiserad?

– Det är lite speciella omständig­heter. Vi kommer att få dra i gång arbetet på distans. Experter och sakkunniga är inte utsedda ännu. Det är regeringen som utser dem, men jag kan påverka.

En del utredare har valt ett mer öppet utredningsförfarande med hearings och egna webbplatser som uppdateras och där utredningen strävat efter dialog med intressenter och allmänhet. Är det något som du kan tänka dig?

– Vi kommer att jobba traditionellt med expert- och referensgrupp. Utredningstiden är ganska kort. Det handlar i praktiken om 12-13 månader. Det kommer att vara en tydlig process från början.

Kan du hamna i intresse­konflikter, till exempel om du landar i förslag som inte rimmar med de som TCO vill ha?

– Nej, jag ha gjort bedömningen att det går att kombinera. Den inriktning som det är i reger­ingens direktiv är något som TCO delar. Om direktiv var annorlunda skulle jag se på det på ett annat sätt.

Utredningen är färdig sommaren 2021 – kommer riksdagen fatta beslut före valet 2022?

– Det är upp till regeringen. Rent tekniskt kan det gå om man räknar baklänges med remitt­ering under hösten och sedan beredning i Regeringskansliet. Själva datumet för ikraftträd­andet handlar också om hur mycket tid myndigheter behöver för att anpassa sig till nya regelverk.

Karriär

2003 Disputerade vid Europeiska universitets­institutet i Florens. 2004 Biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. 2012 Chefsjurist på TCO. 2014 Samhällspolitisk chef på TCO.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer