Arbetsmiljöansvar för egenanställda till högsta instans

2019-12-27 00:00 Elisabet Örnerborg  

Sanktionsavgift. Kammarrätten friar företaget Cool Company från att betala sanktionsavgift för att en egenanställd saknade fallskydd på taket. Nu överklagar Arbetsmiljöverket.– Det är viktigt att vi får en rättspraxis, säger Elisabeth Lewin på Arbetsmiljöverket.

Den 25 maj 2016 inspekterade Arbetsmiljöverket ett bygge där en av egenanställningsföretaget Cool Companys anställda arbetade på ett tak. Då det saknades fallskydd och fallhöjden var två meter eller mer krävdes bolaget på 400 000 kronor i sanktionsavgift. Avgiftens storlek beräknades utifrån bolagets samtliga anställda.

Cool Company ville inte betala någon sanktionsavgift.

I förvaltningsrätten menade Cool Company att den aktuella arbets­tagaren var egenanställd, vilket betyder att han själv tar kontakt med kunderna och själv sätter priset. Cool Company hjälper till med administration och fakturering. Cool Company hade inte haft någon kontakt med slutkunden, det vill säga fastighets­ägaren. Det var i stället det bolag som hade anlitats för takarbetet som hade ansvaret för arbetsmiljön och för att takarbetaren använde rätt skydd.

Förvaltningsrätten höll med egen­anställnings­företaget. Rätten fann inte stöd för att Cool Company skulle ha haft den aktuella entreprenaden eller drivit verksamheten där den egen­anställde arbetade utan fallskydd.

Arbetsmiljöverket överklagade. Men inte heller kammarrätten ansåg att bolaget skulle betala någon sanktionsavgift i sin dom som kom den 30 oktober.

– Kammarrättsdomen utgår ifrån att det ska finnas ett avtalsförhållande innan det utförs ett arbete, säger Elisabeth Lewin, chef för inspektions­juristerna på Arbetsmiljöverket.

För att arbetet ska kunna anses utföras för Cool Companys räkning krävs att Cool Company ingår uppdragsavtal med kunden innan arbetet påbörjas, påpekar kammarrätten. Vid tidpunkten för Arbetsmiljöverkets inspektion var bolaget inte avtalspart hos den kunden. Att Cool Company i efterhand fakturerat arbetet, betalat ut lön och även gjort vissa andra sociala åtaganden i förhållande till takarbetaren har ingen betydelse i sammanhanget.

– Kammarrättens prövning lutar mer åt en arbetsrättslig prövning. Vi vill ju att det ska göras en arbets­miljö­rättslig prövning, säger Elisabeth Levin.

Arbetsmiljöverkets enhetschef för inspektionsjuristerna menar att det i dag är oklart vilka arbetsmiljöregler som går att tillämpa på egenanställningsföretag.

– Det handlar om begreppet egen­anställning. Det finns ingen rättspraxis för hur långt egenanställningsföre­tagens arbetsmiljöansvar sträcker sig i dag. Därför är det viktigt att överklaga, säger hon.

Stephen Schad, ordförande för Egen­anställ­nings­företagens branschorganisation, tycker att det är olyckligt att det är just det här fallet som Arbets­miljö­verket driver vidare till högsta instans.

– Det är olyckligt, eftersom det hade blivit fel i avtalssituationen från början. Här hade inte den egenanställda rapporterat in att han upphandlat ett uppdrag. Hade han gjort det hade det varit självklart att vårt medlems­före­tag hade haft ett avtal med slut­kunden.

Det blev fel från början och det tycker Stephen Schad är en dålig grund för att ta fram praxis på.

– Men kammarrättsdomen visar att vi har en del självkritik att ta till oss. Vi måste bli bättre på att tala om för våra egenanställda hur de upphandlar uppdrag för sina egenanställnings­före­tags räkning.

Går allt rätt till har egenanställningsföretaget arbetsmiljöansvar och ska se till att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Vi ska självklart följa arbetsmiljölagen, säger Stephen Schad.

Flest egenanställda i storstäderna

Egenanställda har inget eget företag utan fakturerar uppdrag via ett egenanställningsföretag. Egenanställnings­företaget tecknar avtal med uppdragsgivaren, fakturerar och är arbetsgivare under uppdraget.

Sedan 2011 har antalet egen­anställda ökat från 4 340 personer till 44 724 under 2017. Majoriteten av egenanställningarna finns i storstäderna, men antalet ökar snabbt i hela landet.

Källa: Branschorganisationen Egen­anställnings­företagen.

Arbetsmiljöverket formulerar sitt överklagande

Kammarrättens dom i mål 5725-18 meddelades den 30 oktober 2019. Arbetsmiljöverket överklagade kammarrättsdomen den 20 november 2019 ”in blanco”, undertecknat av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. Verket håller nu på att skriva utförliga skäl till sitt överklagande som sedan ska lämnas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt