LO-TCO Rättsskydd rustar för svårare tvister

2007-06-21 11:31 Mattias Davidsson  

LO-TCO Rättsskydds verksamhet är stabil år för år i antal nya ärenden. Bolaget har vuxit kraftigt i antal anställda. Anledningen är att det blivit svårare att få rätt i domstol.

Sedan 2001 har aktiebolaget LO-TCO Rättsskydd vuxit från 31 till 43 förbundsjurister. Enligt Dan Holke, vd och chefsjurist, beror det på att tvisterna blivit mer komplicerade.

- Det är svårare att få rätt, helt enkelt. Nu för tiden är Försäkringskassan motpart i domstol, så var det inte tidigare. Därför måste vi skriva och argumentera mer, säger han.

En annan orsak är att antalet tvister där flera medlemmar är inblandade ökar. Det gäller till exempel uppsägningstvister vid nedskärningar, där arbetsgivaren inte följt turordningen. Då blir många inblandade.

LO-TCO Rättsskydd ägs till 90 procent av LO. Resterande 10 procent ägs av TCO. Det är också främst LO-förbund som anlitar Rättsskyddsbolaget. 77 procent av de nya ärendena kom från LO-förbund. Mest framträdande är Kommunal och IF Metall.

18 procent av Rättsskyddsbolagets nya ärenden stod TCO-förbunden för förra året. Sacoförbunden anlitar mera sällan LO-TCO Rättsskydd. De står bara för en och en halv procent av de nya ärendena. Främst är det Civilingenjörsförbundet som anlitar Rättsskyddsbolaget.

Totalt utverkade LO-TCO Rättsskydd mer än 218 miljoner kronor åt sina klienter 2006.

Under året tog LO-TCO Rättsskydd emot 510 arbetsrättsärenden. De flesta handlar om indrivning av lön eller brott mot anställningsskyddslagen Las. I hälften av dessa fall bedömde arbetsrättsenheten vinstchanserna som så goda att bolaget tog ärendet vidare till Arbetsdomstolen. 179 ärenden resulterade i förlikning. I hundra av dessa var förlikningen till fackmedlemmens fördel. LO-TCO Rättsskydd förlorade 29 processer i Arbetsdomstolen.

LO-TCO Rättsskydds försäkringsenhet fick förra året in drygt 1 900 nya försäkringsärenden. 1 100 av dessa utreddes och drevs vidare. Vartannat ärende handlar om arbetsskada. Men det är indragen sjukpenning eller sjukersättning som är den ärendetyp som ökar mest hos försäkringsenheten. En annan ökande tendens är antalet fall av utbrändhet som LO-TCO Rättsskydd blir anlitade att driva. Förr var den arbetsskadan vanligast bland tjänstemän och akademiker. Nu märker försäkringsjuristerna att även LO-kollektivet behöver rättshjälp för att driva rätten till arbetsskadelivränta åt utbrända.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer