Utredning: Stärk skyddet mot diskriminering

2021-12-01 18:02 Lena Gunnars  
Sexuella trakasserier. Foto: TT-Bild

ARBETSLIV. Mer behöver göras för att skydda arbetstagare som diskrimineras, trakasseras och hotas av personer som inte är anställda på arbetsplatsen, menar regeringens särskilda utredare Thomas Bull. Han föreslår att DO ska kunna bedriva tillsyn även över trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man.

Regeringen ville se skarpare sanktioner mot arbetsgivare som inte följer gällande lag när det gäller diskriminering och trakasserier. Särskilda utredaren Thomas Bull fick uppdraget att se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att bestämmelserna i diskrimineringslagen efterlevs. Förra hösten fick han förlängd tid och ett utvidgat uppdrag. Han skulle även bedöma om det behövs fler åtgärder för att skydda arbetstagare som diskrimineras, trakasseras och hotas av personer som inte är anställda på arbetsplatsen.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Det gör det, kommer han fram till. Utredaren börjar med att konstatera att trakasserier och sexuella trakasserier mot arbetstagare/jämställda personer som utförs av tredje man faller utanför både diskrimineringsförbudet och arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldigheter. Det saknas också en reglering av det egna ansvaret i Diskrimineringslagen både för arbetstagare och tredje man, konstaterar utredaren.

Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren ha riktlinjer och rutiner för verksamheten för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Men det är osäkert om trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man omfattas av dem, enligt utredningen.

Arbetsmiljölagen ger arbetsgivaren ett ansvar för trakasserier, sexuella trakasserier och hot från tredje man. Den lägger ansvar för hela arbetsmiljön på arbetsgivaren. De grundläggande bestämmelserna i Arbetsmiljölagen preciseras främst i föreskrifter. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, osan, innehåller regleringen om skydd mot kränkningar och sexuella trakasserier. Men utredaren menar att det är osäkert om den gäller trakasserier och sexuella trakasserier just från tredje man. Det gör det otydligt vilka specifika skyldigheter arbetsgivaren har för att motverka sådana i arbetslivet, anser utredarna.

Utredningen jämför med förskrifterna mot våld och hot om våld för arbetstagare från tredje man, som i detalj anger hur arbetsgivaren ska motverka detta. Arbetstagares skydd mot trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet är dessutom sämre om de utförs av tredje man än om arbetsgivaren eller annan arbetstagare utför handlingarna, konstaterar utredningen.  

Utredningen tar upp att undersökningar visar att närmare 20 procent av unga kvinnor har trakasserats sexuellt av tredje man i arbetslivet. I särskilt utsatta branscher rör det sig om närmare 30 procent. Det gäller oavsett ålder. Utredningen föreslår att skyddet för arbetstagare mot trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man ska förstärkas.

Men bland förslagen finns ingen ersättningssanktionerad utrednings- och åtgärdsskyldighet. Arbetsgivare kan inte kan kalla tredje man till samtal för att vidta åtgärder, som att ge varningar, omplacera eller säga upp. Arbetsgivaren saknar därmed verktyg för att kunna leva upp till en sådan, fastslår utredningen. På arbetsplatser som ligger på allmänna platser, som affärer och restauranger, kan det även vara svårt att ta till skarpare åtgärder mot en gäst utan att få stöd från samhället.

Utredaren föreslår att ett utvidgat skydd istället bör innehålla definierade skyldigheter för arbetsgivaren att på olika sätt skydda arbetstagaren från handlingar från tredje man. Ett av förslagen i utredningen går ut på att man ska förtydliga att arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen även gäller trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man.

Arbetsgivarens ansvar ska tydliggöras och samverkan ska ske med arbetstagare och arbetstagarorganisationer.

DO ska kunna bedriva tillsyn över även denna form av diskriminering, menar utredningen, som också föreslår att Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att ta fram föreskrifter mot trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna