Jourtid i frivilligverksamhet är inte arbetstid

2021-12-07 14:06 Erik Sinander  
EU-domstolen. Foto: Peter Hoelstad/TT

EU-DOM. Jourtjänstgöring som utförs i frivilligverksamhet är inte arbetstid i EU-rättens mening.

Det har EU-domstolen slagit fast i en dom rörande en deltidsbrandman i Dublin.

I Dublin finns det en kommunal frivilligbrandkår som består av deltidsbrandmän. En sådan deltidsbrandman har i princip konstant jourtjänstgöring. För jourtjänstgöringen får deltidsbrandmannen dels en grundlön som betalas ut per månad, dels extra ersättning baserad på antalet utryckningar.

Jourtjänstgöringen får endast avbrytas av ledighetsperioder och av perioder som deltidsbrandmannen i förväg anmäler till den kommunala frivilligbrandkåren. Deltidsbrandmännen får utöva annan yrkesverksamhet i upp till 48 timmar per vecka, men inte under den tid då det är fråga om ”aktiva arbetstimmar” som brandman.

Frivilligbrandkåren kräver vidare att arbetstagarna bor inom ett rimligt avstånd från den brandstation där de är anställda för att kunna inställa sig till utryckning.

Sedan en deltidsbrandman hade väckt talan vid Arbetsdomstolen i Irland och yrkat att hans jourtjänstgöring skulle anses vara arbetstid hänsköt den irländska domstolen den frågan till EU-domstolen.

EU-domstolen besvarade frågan genom att sammanfatta den tydliga praxis som innebär att det inte finns något mellanting mellan arbetstid och vilotid. Därefter övergick domstolen till att skilja det aktuella fallet från vårens storkammaravgörande Stadt Offenbach, C-580/19, ECLI:EU:C:2021:183 (refererat i Lag & Avtal nr 2, s. 31).

I avgörandet i våras fastslog EU-domstolen att jourtjänstgöring för en brandman skulle anses utgöra arbetstid om inställelsetiden var kort och jourtjänsten ofta innebar utryckningar.

Till skillnad från det äldre fallet kunde deltidsbrandmannen i det aktuella irländska fallet utföra annat arbete under sin jourtjänstgöring. Vidare behövde inte deltidsbrandmannen delta i samtliga utryckningar.

EU-domstolen fastslog med beaktande av detta att frivilligbrandmannens jourtjänstgöring inte nödvändigtvis måste vara arbetstid i arbetstidsdirektivets mening. Dock är det avgörande att tjänsten som deltidsbrandman faktiskt i praktiken är frivillig på så sätt att det är möjligt att kombinera den med en heltidstjänst. Den frågan får den nationella domstolen avgöra med beaktande av hur många utryckningar som deltidsbrandmannen måste göra.

 

Fakta i målet

Dom: ECLI:EU:C:2021:909 den 11 november 2021.

Mål: C-214/20

Parter: MG mot Dublin City Council

Saken: Arbetstid

Sammansättning: 5 domare

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer