Ett halvårs konkurrensförbud för vd

2019-02-21 10:27 Mikael Kindbom  

(Uppdaterad) En vd och delägare i en revisionsfirma hoppade av och startade eget. Nu förbjuds han av Arbetsdomstolen att konkurrera  med sin gamla firma under det närmaste halvåret.

Vd:n tillika hälftenägaren i en revisionsfirma i Malmö  sa upp sig själv med omedelbar verkan den 19 december 2018 för att starta egen konkurrerande verksamhet. Han påbörjade den nya satsningen och tog med sig kunder från sitt gamla företag. Parterna hade inte avtalat om uppsägningstid men företaget ansåg att mannen hade sex månaders uppsägningstid.

Revisionsfirman fick nobben av Lunds tingsrätt i sin begäran att rätten, vid ett vite om två miljoner kronor, skulle förbjuda vd:n att före den 12 juni 2019 ta anställning hos eller gå in som delägare i ett företag som konkurrerar med den tidigare arbetsgivaren.

Revisionsfirman överklagade till Arbetsdomstolen och fick rätt.

Arbetsdomstolen konstaterar först att domstolen tidigare uttalat att en anställd i allmänhet på ett allvarligt sätt bryter mot det lojalitetskrav som gäller i ett anställningsförhållande om hen under sin anställningstid bedriver en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet som är ägnad att tillfoga arbetsgivaren en inte obetydlig skada eller som annars sker under sådana omständigheter att den bör uppfattas som illojal (se till exempel AD 2016 nr 14 och för angivna rättsfall).

Läs mer: ”Värvningsklausuler får bara gälla i max sex månader”

Frågan är då om revisionsfirman gjort sannolikt att vd:n har sex månaders uppsägningstid eller om vd:n hade rätt att sluta med omedelbar verkan.

 

Arbetsdomstolen anser att arbetstagare i företagsledande ställning är skyldiga att iaktta en skälig uppsägningstid då även arbetsgivaren har behov av en omställningstid. Det kan också, menar AD, handla om att försäkra sig om den verkställande direktörens lojalitet under en övergångstid även om arbetstagaren lämnat anställningen i praktiken, till exempel att han eller hon ska iaktta tystnadsplikt och inte kunna bedriva konkurrerande verksamhet förrän först efter att en viss tid förflutit.

Läs mer: Tre år - ”svenskt rekord” för konkurrensklausul

Förutom AD:s praxis ger också Svenskt Näringslivs "Vägledning avseende ersättningar till vd och ledande befattningshavare" visst stöd för att det är vanligt med sex månaders uppsägningstid vid uppsägningar från verkställande direktörers sida. AD anser därför att sex månader är skäligt.

Därför ändrar AD tingsrättens beslut och förbjuder vd:n vid vite om 500 000 kronor att före den 12 juni 2019 ta anställning hos eller inträda som delägare i ett med den gamla arbetsgivaren konkurrerande företag eller på annat sätt direkt eller indirekt bedriva konkurrerande verksamhet.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna