Hur osäkert är det att bli politiker?

2022-06-15 13:12  
Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, ochLars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTERNA. Jag ska ställa upp i valet och siktar på att bli kommunalråd. I dag är jag fritidspolitiker och jobbar som tjänsteman på ett industriföretag. Kan jag ta tjänstledigt från mitt nuvarande jobb? Vad har jag för anställningstrygghet som politiker om jag blir invald?

EXPERTERNA SVARAR:

Ett politiskt uppdrag som kommunalråd är ett förtroendeuppdrag och inte en anställning. Det innebär att du inte har någon anställningstrygghet som politiker.

Ett kommunalråd är en person som inom en kommun eller region innehar ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Det är kommunfullmäktige som väljer en förtroendevald efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

Det kan anses vara en medborgerlig plikt att åta sig ett kommunalt förtroendeuppdrag och att också inneha uppdraget under hela mandatperioden. Däremot omfattas inte uppdraget av arbetsrättslig reglering.

Återkallelse av uppdraget kan ske i enlighet med de regler som finns i kommunallagen kap 4 §§ 6-10. Till exempel om man dömts för allvarligt brott. Om den politiska majoriteten förändras så kan samtliga förtroendevaldas uppdrag återkallas. Det saknas därför helt motsvarighet till anställningstrygghet för den som fått uppdraget. När den förtroendevalde lämnar sitt uppdrag får han eller hon återgå till sin anställning.

En arbetstagares rätt till ledighet regleras i flera författningar. När det gäller ledighet för att utföra ett politiskt förtroendeuppdrag i en kommun, till exempel som kommunalråd, gäller föreskrifterna i kommunallagen 4:11.

Enligt kommunallagen har man rätt till ledighet från sin anställning i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Detta innebär även ledighet för att resa till och från möten men även dygnsvila i anslutning till mötena.

Rätten till ledighet gäller också sådana möten med partikamrater som har direkt samband med det kommunala uppdraget, till exempel partimöten inför ett kommunfullmäktigesammanträde. Däremot gäller inte rätten till ledighet allmänna partisammankomster.

Slutligen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning från kommunen för de arbetsinkomster och ekonomiskaförmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.

Det innebär således ersättning för utebliven lön från den anställning de innehar. I praktiken brukar kommunen besluta om ett månatligt arvode för uppdraget.

Om du efter valet skulle få uppdraget som förtroendevald politiker och bli kommunalråd har du alltså rätt till den ledighet som krävs för uppdraget. Du får sannolikt ett fast arvode eller åtminstone ersättning från kommunen för din uteblivna lön och eventuella övriga förmåner.

Om ditt poliotiska uppdrag inte är på heltid fortsätter du att arbeta hos din arbetsgivare när du inte är ledig för det politiska uppdraget. För att din arbetsgivare ska kunna planera din ledighet bör du informera arbetsgivaren i så god tid som möjligt om att du behöver vara ledig.

Läs ockaså: Flest avhopp i kommunerna efter sexanklagelser (På tidningen Arbetarskydd).

 

 

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen