DO: Så få arbetsgivare känner till nya lagkrav

2018-01-09 14:24 Tiina Demargne  
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsmannen, DO. Foto: Tomas Gunnarsson

För ett år sedan kom nya lagkrav om förebyggande arbete för att motverka diskriminering. Men hela 60 procent av arbetsgivarna kan idag inte nämna något av de nya kraven. Det visar en ny enkätundersökning från DO.

Endast var fjärde svarar att förändringarna har lett till ett förändrat arbetssätt, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i en pressrelease.

En av sex arbetsgivare uppgav att de behöver arbeta med aktiva åtgärder och lika många att de ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra och hantera trakasserier på arbetsplatsen.

– Nu har vi ett bra ramverk för att kunna motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Och nu är det upp till alla arbetsgivare att ta sitt ansvar och leva upp till lagens krav om det ska bli någon förbättring, säger DO Agneta Broberg i en kommentar till undersökningen.

Den 1 januari 2017 infördes de nya reglerna i diskrimineringslagen, vilka rör arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunder av kraven och arbetet ska utföras löpande. Arbetsgivare ska sedan lagändringen:

  • undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter
  • analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts
  • genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter
  • följa upp och utvärdera arbetet

Så gick undersökningen till

Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under november och december 2017. Personer i ledande ställning med personalansvar inom sin organisation, i första hand deltog högsta chef eller personalchef, deltog. I urvalet ingick organisationer med 20 eller fler anställda. 521 intervjuer genomfördes med ett kvoturval baserat på typ av organisation och antal anställda. (Källa: DO)

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer