nyheter

Teslakonflikten: Detta har hänt

IF Metall strejkvaktar utanför Teslas verkstäder. Arkivbild.

Teslakonflikten är en kraftmätning mellan två resursstarka parter. IF Metall och sympatiserande fackförbund har stegrat sina stridsåtgärder. Elbilsföretaget har svarat med strejkbrytare, nya transportvägar och en juridisk överraskning. Här redogör Lag&Avtal för händelseförloppet.

Publicerad Uppdaterad

teslakonflikten

44 metallare strejkar

  • Teslas bolag i Sverige heter TM Sweden AB.
  • Bolaget hade nästan 300 anställda i december 2022 (enligt Alla Bolag).
  • 120 anställda arbetar på det för konflikten berörda avtalsområdet, Motorbranschavtalet.
  • Enligt Medlingsinstitutets årsrapport förlorades ca 1 936 arbetsdagar i primärkonflikten 2023.
  • IF Metalls strejk pågick under 44 arbetsdagar 2023. Utifrån Medlingsinstitutets uppgift är det således 44 heltidsarbetande som deltar i strejken.

17 oktober 2023 IF Metall varslar om strejk på Teslas tio serviceverkstäder med start 27 oktober. Parterna har diskuterat frågan om kollektivavtal från och till, utan resultat, i fem år.

Medlingsinstitutet utser Kurt Eriksson till medlare.

24 oktober Parterna förhandlar på medlarens initiativ. Teslas svenska företagsledning säger att de inte vill teckna kollektivavtal.

IF Metall varslar om sympatiåtgärder på 17 allmänna verkstäder som utför service på Tesla-bilar. Start: 3 november.

27 oktober Transport varslar om sympatiåtgärder: blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i fyra hamnar. Start 7 november.

31 oktober IF Metall varslar ytterligare fyra serviceverkstäder.

1 november Parterna förhandlar och ska ses igen.

Åsikten att strejkande fack ägnar sig åt "maffiametoder" vädras i sociala medier. I Lag&Avtal förlarar Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt,  varför det är tillåtet att strejka för att förmå arbetsgivaren att teckna kollektivavtal.

6 november Parterna förhandlar men utan resultat. IF Metall går ut offentligt med att man konstaterat organiserat strejkbryteri.

7 november Nyheten utlöser en våg av sympatiåtgärder. Fastighets varslar om strejk och blockad av städarbete i Teslas verkstäder. Transport och Hamnarbetarförbundet varslar om blockad hos alla medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Elektrikerförbundet varslar om blockad mot service och reparation av Teslas laddstationer. Start 17 november.

Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen uttalar sig i Lag&Avtal: "Det är upprörande att LO-förbunden går fram på det här sättet. Det finns inget som säger att Elon Musk kommer att ge sig. Tänker LO då stänga hela landet? Då skjuter vi oss i fötterna." Han vill se någon form av begränsning av konflikträtten.

8 november Seko varslar om sympatiblockad mot hantering av Teslaförsändelser ( utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och lastpall) vid PostNord och CityMail. Start 20 november.

10 november Målareförbundet varslar ett 50-tal billackeringsföretag om sympatiblockad.  Start 21 november.

Fackförbundet ST varslar om sympatiblockad mot hantering av Teslaförsändelser vid PostNord. Start 21 november.

13 november Målarna varslar ytterligare omkring 50 billackerare om sympatiblockad.  Start 23 november.

14 november Musikerförbundet varslar om sympatiblockad gällande uppspelning av viss musik i Teslabilar.

15 november IF Metall varslar om blockad mot tillverkning av Teslakomponenter på Hydro Extrusions i Vetlanda. Start 24 november.

16 november Byggnads varslar om sympatiåtgärder mot allt slags service-, reparations-, nybyggnads-och ombyggnadsarbete på Teslas verkstäder. Start 28 november.

Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke kommenterar konfliktens upptrappning i Dagens Industri. Han anser att fackens sympatiåtgärder är orimliga. ”När den här specifika konflikten är över behöver vi fundera över tillsammans med parterna hur man ska utveckla både konfliktregler och sympatiåtgärder”.

20 november Erland Olauson, medlare och Industriavtalet opartiska ordförande, debatterar i Lag&Avtal till försvar för konflikträtten.

21 november Medlaren Kurt Eriksson intervjuas i Dagens Industri. ”Det svenska bolaget har ingen handlingsfrihet alls” säger han bland annat. ”Det är helt låst.”

22 november Elektrikerförbundet varslar om sympatiåtgärder inom hela Kraftverksavtalet gällande tillförsel av elektricitet till Teslas laddstationer.  Start 1 december.

23 november Teslaägaren Elon Musk kommenterar för första gången offentligt konflikten. ”This is insane” skriver han på X, före detta Twitter.

27 november Tvisterna om registreringsskyltarna inleds. TM Sweden AB stämmer Postnord i Solna tingsrätt och Transportstyrelsen i Norrköpings tingsrätt. Bolaget yrkar på att de båda svaranden ska uppfylla sina samhällsuppdrag. Interimistiskt yrkar bolaget att det ska få hämta registreringsskyltar på egen hand. Norrköpings tingsrätt vitesförelägger samma dag Transportstyrelsen att inom sju dagar efterkomma Teslas yrkande, detta utan att myndigheten fått yttra sig.

4 december Transportstyrelsen begär inhibition av beslutet, det vill säga att Göta hovrätt ställer in verkställigheten av tingsrättens beslut. Detta beslutar hovrätten senare. Beslutet kan inte överklagas. 

5 december danska fackförbundet 3F Transport varslar om sympatiaktion mot transporter av Teslabilar, detta efter begäran från IF Metall. Start: 19 december.

Tesla öppnar nytt servicecenter i Jönköping, rapporterar nyhetssajten Allt om elbil. Det är företagets elfte servicecenter i Sverige.

6 december norska Fellesforbundet varslar om motsvarande sympatiåtgärd i Norge 3F:s i Danmark. Start: 20 december.

7 december finska fordons- och transportarbetarförbundet AKT fattar beslut om blockad mot lastning och lossning av Teslaprodukter till Sverige. Start 20 december.

13 december Transportarbetareförbundet varslar om blockad mot all sop- och avfallshantering på Teslas verkstäder på elva adresser. Start 24 december.

OBS! Biltrafikens Arbetsgivareförbund gör en varselinvändning då Transports varsel mejlats till fel adress och därmed inkommit en dag för sent så att det inte längre är sju arbetsdagar fram till stridsåtgärdernas start. Dessutom anser BA att det är otydligt vilka företag varslet avser. Transport tar tillbaka varslet och utfärdar ett nytt. Start 29 december. 

14 december Kommunal varslar om blockad mot hämtning av hushållsavfall på Teslas verksamheter i Mölndal och Örebro. Detta varsel kompletterar Transports ovanstående då det omfattar sophämtning i kommunal regi. Start 2 januari 2024.

20 december IF Metalls förbundsstyrelse utesluter "ett antal medlemmar". Orsaken är att dessa i strid med beslutet om strejk fortsatt att arbeta på Teslas verkstäder. IF Metall offentliggör inte hur många medlemmar det handlar om.

12 januari 2024 Hydro Extrusions i Vetlanda varslar om uppsägning på grund av arbetsbrist. 20 tjänster är hotade. Varslet är en direkt följd av sympatiblockaden som IF Metall upprätthåller mot produktionen av Teslakomponenter.

19 februari 2024 IF Metall lättar tillfälligt fram till 30 april på sympatiblockaden på skadeverkstäder, för att svårt skadade fordon ska kunna repareras. Medlingsinstitutet publicerar sin årsrapport där det beräknas att  ca 1 936 arbetsdagar förlorades i primärkonflikten 2023.

21 februari Seko varslar om sympatiblockad mot Teslas laddstationer. Blockaden slår mot projektering, beredning, nyanslutningar, nätutbyggnad, service, underhåll och reparationer. Start 4 mars.

Läs mer: