Nyheter

Alla ad-domar 2021

Arbetsdomstolens alla domar hittills i år. Teckning: Ola Skogäng Foto: Ola Skogäng
Arbetsdomstolens alla domar hittills i år. Teckning: Ola Skogäng Foto: Ola Skogäng

Här är refererat av alla domar som Arbetsdomstolen har meddelat under 2021.

Publicerad

AD: Uppenbart ogrundad talan från Blå-Gul fackförening

Arbetsdomstolenm avslår Blå-Gul Fackförenings talan. Föreningen hade ansökt om stämning för att få Elektrikerförbundets kollektivavtal med ett bolag ogiltigt. Dom 69

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Tredskodom

Unionen vann över Guldvagnens Livs AB. Dom 68

AD: Lagerarbetaren var inte skyldig att ingripa

Lagerarbetaren var inte skyldig att försöka avvärja handgripligheter mellan en kvinnlig och en manlig kollega som han bevittnade. Det var därför fel av Ica att avskeda lagerarbetaren. Dom 67

Tredskodom

Byggnads mot en enskild firma. Dom 66

Tredskodom

Kommunal mot Proffssystern i Stockholm AB. Dom 65

SJ vann mål om vilotid

AD slår fast att SJ inte bröt mot kollektivavtalsbestämmelsen när bolaget inte såg till att tågvärden fick elva timmars viloperiod mellan arbetspassen. Dom 64

Migrationsverket förlorade mål om säkerhetsklassning

En säkerhetssamordnare på Migrationsverket sades upp av personliga skäl sedan hans säkerhetsprövning underkänts. Men AD anser att myndigheten gjorde fel och ogiltigförklarar uppsägningen. Dom 63

Stadfäst förlikning

Stockholm LS mot Ordning och reda med Vera AB. Dom 62

Rätt att frånta polismannens tjänstevapen

Det var rätt av Polismyndigheten att frånta en polisman, som arbetar som lokalförvaltare, hans tjänstevapen utan att förhandla beslutet med facket. Dom 61

Tredskodom

Handels vann om semesterersättning. Dom 60

Byggnads vann PME-tvisten

AD har slutligt avgjort tvisten mellan PME AB och dess efterträdare å ena sidan och Byggnads och två av dess regioner å den andra. Byggnads går segrande ur den segdragna tvisten. Dom 59

Tredskodom

Byggnads mot Bygg & Takservice- Dom 58

Rätt att ändra arbetsuppgifter för brottsdömd åklagare

AD slår fast att det var rätt när Ekobrottsmyndigheten ändrade arbetsuppgifter för en åklagare som var dömd för grovt rattfylleri och vållande till kroppskada. Dom 57

Tredskodom

Transport mot Spili Cab AB. Dom 56

Stadfäst förlikning

Unionen mot Leading Car Service Stockholm AB. Dom 55

AD: Byggnads har inte bevisat att snickaren använde egen bil

AD anser att Byggnass inte kunnat bevisa att en snckare använde sin egen bil för att resa fram och tillbaka till arbetsplatsen. Dom 54

Tredskodom

Komplett Bygg mot Byggnads. Dom 53

Tredskodom

Tredskodom: Höga skadestånd för polskt byggbolag. Dom 52

Stadfäst förlikning

Unionen mot Laxen Specialnät. Dom 51

Stadfäst förlikning

Yrkade 4,9 miljoner får 450 000. Dom 50

Tredskodom

Byggnads mot Partner Entreprenad i Sverige AB. Dom 49

Stadfäst förlikning

Byggnads mot UAB Laivsta. Dom 48

AD: Byggnads krav var inte olovlig stridsåtgärd

AD slår fast att Byggnads inte har vidtagit någon stridsåtgärd mot underentreprenören. AD konstaterar att bolaget, när det anlitade underentreprenören, bröt mot Byggavtalets entreprenörsbilaga. Dom 47

Stadfäst förlikning

Byggnads mot Partner entreprenad i Sverige. Dom 46

Tredskodom

Unionen vann mot en enskild firma. Dom 45

Tredskodom

Byggnads vann mot Riv& Saneringsgruppen. Dom 44/21

Stadfäst förlikning

Handels mot livsbutik. Dom 43/21

Litauiskt bolag bröt mot byggavtalet

Bolaget kan inte räkna utstationeringsersättning som lön. Därmed har bolaget brutit mot kollektivavtalet. Men skadeståndet blir betydligt lägre än vad Byggnads hade yrkat. Dom 42/21

Rätt att avskeda fälttekniker

En fälttekniker rapporterade fel arbetstider och har på så sätt fått för hög lön. Det är fog för avskedande, slår AD fast. Dom 41/21

Jurist fick rätt mot advokatfirma

I tingsrätten dömdes juristen att betala skadestånd till sin arbetsgivare, en advokatbyrå, men AD anser att det var fel att reducera juristens lön. Istället blir det advokatbyrån som får betala skadestånd. Dom 40/21

Tredskodom

Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB bröt mot byggavtalet. Dom 39/21

Inte diskriminerande med åldersgräns för lotsar

Ett avtal som gör skillnad på lotsars arbetstid för de över 60 år är inte diskriminerande, slår AD fast. Åldersgränsen anses vara ett lämpligt medel för att tillgodose äldres ökade behov av vila. Dom 38/21

Adjunkter har inte rätt till FKU

Arbetsdomstolen slår fast att två adjunkters anställningar inte ändrats i grunden för att arbetsgivaren tagit bort forskning och utveckling ur deras tjänster. Adjunkterna har inte sagts upp från sina anställningar. Dom 37/21

Hamnarbetarförbundet bröt mot varselfristen

Hamnarbetarförbundet bröt mot varselfristen. Däremot var APM Terminals Gothenburg AB inte berättigat till skadestånd, har AD slagit fast. Dom 36/21

AD: Målarnas veto saknar inte fog

AD säger nej till Måleriföretagens begäran att stoppa det veto som Målareförbundet har lagt mot ett företag för att det inte ska kunna hyra in bemanningspersonal. Dom 35/21

Arbetsgivaren bifaller skadestånd på 400 000 kronor

Arbetsgivaren medger fel och går med på Unionens yrkanden på sammanlagt 400 000 kronor i skadestånd. Dom 34/21

AD: Kocken fick lön

En kock hävdade att haninte fått lön av restaurangen han jobbade på. Men AD kom fram till att kocken fått merparten av sin lön. Däremot hade han inte fått semesterersättning. Dom 33/21

Vice vd vann i tingsrätten men förlorade i AD

En tidigare vice vd på ett företag hade överfört pengar från bolaget till sig själv.. Tingsrätten gav honom rätt. Men AD konstaterar att mannen är skyldig bolaget pengar. Dom 32/21

Fel att betala lön enligt offentligt ackord – det fanns en ny uppgörelse

Det var fel av ett företag att betala reducerad uppsägningslön i nivå med ackordet efter en företagsrekonstruktion. Arbetstagarnas fordringar på uppsägningslön har uppkommit efter den kritiska tidpunkten och omfattas därmed inte av ackordet, fastslår Arbetsdomstolen. Dom 31/21

Tredskodom

Brahems VVS bröt mot kollektivavtalet. Dom 30/1

AD: Uppsagd person ska betala även i tingsrätten

En privatperson hade överklagar en dom i Solna tingsrätts. Tingsrätten fastslog att det funnits saklig grund för företaget Mbrace AB att säga upp personen på grund av arbetsbrist. AD går delvis på tingsrättens linje. Dom 29/21

Stadfäst förlikning

Anställd fram till augusti nästa år. Dom 28/1

Bolaget hade fel men slipper skadestånd – oklart rättsläge

AD konstaterar att rättsläget varit påtagligt oklart när det gäller entreprenad och medbestämmandelagen. Därför slipper företaget FLQ Bygg Konsult betala skadestånd för brott mot medbestämmandelagen, trots att det gjorde fel. Dom 27/21

Tredskodom

Partner Entreprenad tvingas betala lön och semesterersättning. Dom 26/21

Tredskodom

Komplett Bygg tvingas betala utebliven lön. Dom 25/21

Avskedad försäljningschef frias av AD

Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom i ett mål där Aebi Schmidt Sweden AB hade avskedat en försäljningschef. Bolaget hade motiverat avskedandet med att försäljningschefen tidigarelagt fakturering för att förbättra företagets resultat . Dom 24/21

Livsmedelsarbetareförbundet vann tvist om omaskerade anställningsbevis

Arbetsdomstolen har kommit fram till att tobaksavtalet ger Livsmedelsarbetareförbundet rätt att få omaskerade anställningsbevis från arbetsgivaren. Dom 23/21

Rätt att avskeda polis som sjukanmälde sig från Seychellerna

Arbetsdomstolen slår fast att en polis som sjukanmälde sig under en utlandsvistelse och som dessförinnan hade ansökt om ledighet var arbetsförmögen. Dom 21/21

Avskedande kan leda till skadeståndsansvar efter framtida avslutade provanställningar

AD slår fast att det finns ett adekvat samband mellan ett avskedande av en civilingenjör och personens efterföljande inkomstbortfall efter två  provanställningar. Dom 20/21

Tredskodom

Målareförbundet vann mot Vårsta Måleri & Entreprenad AB. Dom 19/21

Stadfäst förlikning

250 000 kronor i skadestånd. Dom 18/21

Bolag bröt inte mot kollektivavtalets bestämmelser om extra ledighet

AD konstaterar att det inte finns någon uttrycklig reglering i kollektivavtalet för hotell- och restauranganställda om att arbetstagarna inom Gröna riksens avtalsområde vid sjukdomsfall ska få spara ledighetsdagen. Dom 17/21

Fel av tingsrätten att inte utreda behörighetsfrågan

Arbetsdomstolen har beslutat att tingsrätten borde ha utrett behörighetsfrågan innan den förelade käranden att betala en tilläggsavgift. Dom 16/21

Tredskodom

Bolag tvingas betala fordran. Dom 15/21

Företaget var för otydligt i fråga om anställning

En lärare hade efter samtal med bolagets vd uppfattat det som att hon var fråntagen sin tjänst. Bolaget menar att så inte alls var fallet, men AD slår fast att det är arbetsgivarens ansvar ifall det råder oklarheter. Dom 14/21

Skådespelaren var anställd – inte uppdragstagare

Vid en helhetsbedömning kommer Arbetsdomstolen fram till att en skådespelare som under tre månader skulle ha medverkat i en teaterpjäs var arbetstagare. Dom 13/21

Tredskodom

AD sänker skadestånd. Dom 12/21

Hotellet var inte bundet till kollektivavtalet

En lokalvårdare på Fridhemsplan Hotell hade väckt talan i tingsrätten och yrkat att hotellet skulle betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till henne för att hotellet avskedat eller sagt upp henne och att det inte funnits laga skäl för detta. Dom 11/21

Befogat att avskeda efter sexuella närmanden mot en arbetssökande

Det var rätt av Arbetsförmedlingen att avskeda en anställd efter att han gjort sexuella närmande mot en arbetssökande. Han har grovt åsidosatt sina åligganden mot staten, konstaterar AD. Dom 10/21

Tredskodom

Swemax Bygg Service AB förlorade om förhandlingsvägran. Dom 9/21

Tredskodom

Taxibolag tvingas betala semesterersättning. Dom 8/21

Tredskodom

Företaget uteblev igen. Dom 7/21

Stadfäst förlikning

Sigtuna kommun betalar 340 000 kronor. Dom 6/21

Pumpar blev dyr historia för vvs-bolag

Företaget Västerorts VVS Installationer AB lät en anställd köpa två värmepumpar till samma pris som bolaget betalar till leverantören. Men den anställda betalade aldrig pumparna. AD konstaterade att det hela avgörs enligt konsumentköplagen och att fordran därmed har blivit preskriberad. Dom 5/21

Stadfäst förlikning

15 arbetstagare får 15 miljoner. Dom 4/21

Rekommenderat brev styrde preskription om uppsägning

Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt om att Transports yrkande om att ogiltigförklara en uppsägning av en medlem var preskriberat, trots att det rekommenderade brevet om uppsägning aldrig nådde medlemmen. Arbetsdomstolen har avgjort ett första fall i den stora konflikten mellan Gate Gourmet och Svenska Transportarbetareförbundet. Dom 3/21

Tredskodom

Komplett Bygg AB får betala lönefordran. Dom 2/21

AD ökade skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen

Arbetsdomstolen ökade skadeståndet från tingsrättens dom för ett nybildat bolag, där en tidigare anställd på företaget Prefab använt företagshemligheter i konkurrerande syfte. Dom 1/21