domstolsreferat

Senaste domarna från AD

Arbetsdomstolen på Stora Nygatan i Stockholm.

Lista och länkar till alla referat från alla domar i AD som kommit sedan 2021.

Publicerad Uppdaterad

Domar 2024

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över Arttak AB. Dom 54/24

AD har bestämt hur reglerna för guldklockan ska tolkas

Det finns särskilda skäl att beräkna reservofficerares anställningstider utifrån faktisk tjänstgöringstid, slår AD fast. Därmed kan en reservofficerare som varit anställd i 30 år inte räkna med utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst". Dom 53/24

Tredskodom 

Byggnads vann över Ursus Mark & Bygg AB. Dom 52/24

Tredskodom

Stockholms Byggsyndikat vann över en enskild firma. Dom 51/24

Tredskodom

Stockholms LS vann över The Jacob AB. Dom 50/24

Byggavtalets tvåundantag utgör kollektivavtal

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen ville få fastställt att tvåundantaget i Byggavtalet endast var en upplysning om lagen. Men Arbetsdomstolen gör en annan bedömning. Dom 49

Tredskodom

Byggnads vann över Bigab Entreprenad AB. Dom 48/24  

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över City Tak i Sverige AB. Dom 47/24

Rätt att inte betala lön till montör som testats positiv för narkotika

En montör testades positivt i ett drogtest som visade att han tagit cannabis. Ett senare test visade även spår av kokain. Arbetsdomstolen konstaterar att montören på grund av detta inte stod till arbetsgivarens förfogande och att han inte hade rätt till lön. Dom 46/24

Tredskodom

Stockholms Byggsyndikat vann över MKS Bygg AB. Dom 45/24

Besiktningsman som förlorade körkortet hade inte rätt till sjuklön

Carpect AB hade inte skyldighet att betala sjuklön till en besiktningsingenjör som före sjukskrivningen förlorat sitt körkort, vilket var en förutsättning för att kunna utföra det ordinarie arbetet. Dom 44/24

Tredskodom 

Seko vann över Per Björklund Entreprenad AB. Dom 43/24

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över Victor Johansson entreprenad AB. Dom 42/24

Undantaget om rättegångskostnader för arbetstvister gällde inte

Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet får mer pengar i ersättning för rättegångskostnader. Tingsrätten hade felaktigt tillämpat arbetstvistlagen, enligt ett beslut från Arbetsdomstolen. Dom 41/24

Inte övergång av verksamhet – för få bussar följde med

Keolis tog över alltför få bussar av Nobina för att operatörsbytet för kollektivtrafiken i Region Uppsala ska anses vara en övergång av verksamhet. Därmed faller Kommunals talan om ogiltigförklarande av avskedanden. Dom 40/24.

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över T34 Bygg AB. Dom 39/24

Tredskodom 

Fastighets vann över Scandium Service AB. Dom 38/24

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över en enskild firma. Dom 37/24

Tredskodom

Elektrikerförbundet vann över en enskild firma. Dom 36/24

Tredskodom

Stockholms Byggsyndikat vann över Dez Bygg AB. Dom 35/24

Rätt att säga upp arbetstagare efter olovlig frånvaro

Tingsrätten fann att en arbetstagare var olovligt frånvarande men kom fram till att det inte utgjorde grund för uppsägning. AD kom däremot fram till att bolaget hade rätt att avsluta anställningen. Dom 34/24

Tredskodom: 

Stockholms Byggsyndikat vann över en enskild firma. Dom 33/24

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över en enskild firma. Dom 32/24

Tredskodom: 

Stockholms Byggsyndikat vann över Bygg1 i Södertörn AB. Dom 31/24

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över Bygg1 i Södertörn AB. Dom 30/24

Stadfäst förlikning 

Läkarförbundet och Lextorp Vårdcentral AB. Dom 29/24

AD minskar rättegångskostnader i mål om konkurrensförbud

AD kom fram till att tingsrättens beslut om rättegångskostnader i ett mål om konkurrensförbud var felaktigt. AD sänker beloppet som en kvinna ska betala till ett företag som hon förlorade en tvist mot. Dom 28/24

Tredskodom

Byggnads vann över SIA Team Prefabtec. Dom 27/24

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över enskild firma. Dom 26/24

Tredskodom

Byggnads vann över Bygg och Bo i Norden AB. Dom 25/24

12 timmars vila mellan mellan flygpassen var brott mot kollektivavtalet

Unionen och SAS har tvistat om kollektivavtalet innebär att kabinpersonal har rätt till minst 12 eller minst 13 timmar i dygnsvila. AD gav Unionen rätt. Dygnsvilan mellan flygpassen ska vara minst 13 timmar. Dom 24/24

Stadfäst förlikning: 

Stockholms Byggsyndikat och B&V Entreprenad AB. Dom 23/24

Tredskodom

Stockholms Byggsyndikat vann över Bens Måleri AB. Dom 22/24

Stadfäst förlikning: 

OFFC och Jem&Fix. Dom 21/24

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över M&M AB. Dom 20/24

Tredskodom

Stockholms Byggsyndikat vann över Mästarbyggarna Danderyd AB. Dom 19/24

Stadfäst förlikning: 

SAC och Mästarbyggarna Danderyd AB. Dom 18/24

Tredskodom

Stockholms Byggsyndikat vann över City Tak i Sverige AB. Dom 17/24

Tredskodom

Stockholms Byggsyndikat vann över Honnesto Gruppen Filial. Dom 16/24

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över Skandinavisk Arbetskraft AB. Dom 15/24

Tredskodom

Stockholms Byggsyndikat vann över enskild firma. Dom 14/24

AD ändrar tingsrättsdom om företagshemligheter

Gävle tingsrätt hade fällt en tidigare föreståndare för ett HVB-hem för brott mot förretagshemlighetslagen men AD anser inte att de dokument som föreståndaren hade tagit utgjorde företagshemligheter. Dom 13/24

Inte diskriminerande att säga upp stroke-drabbad polis

En polisman drabbades av stroke och fick därefter nedsatt arbetsförmåga och Polismyndigheten sade upp honom. Polisförbundet yrkade på att uppsägningen var ogiltig och att myndigheten hade diskriminerat mannen. Men AD gav arbetsgivaren rätt. Dom 12/24

Yrkade på 26,1 miljoner – fick 750 000 kronor

Byggnads hade yrkat på sammanlagt 26,1 miljoner i skadestånd i en tvist mot ett lettiskt bolag. Men förbundet förlorade till största del och fick bara 750 000 kronor. Det är mindre än vad förbundet tvingas betala för att ersätta bolagets rättegångskostnader.  Dom 11/24.

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över Felixnipal AB. Dom 10/24

Tredskodom: 

Stockholms LS vann över HM Sweden Allservice AB. Dom 9/24

Tredskodom: 

Stockholms Byggsyndikat vann över en enskild firma. Dom 8/24

Tredskodom: 

Stockholms Byggsyndikat vann över Berklam Bygg & Platt AB. Dom 7/24

Tredskodom 

Stockholms byggsyndikat vann över Probygg i Stockholm och Fastighetsservice AB. Dom 6/24

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över enskild firma. Dom 5/24

Stadfäst förlikning

DO och Fritidscenter Malmö AB. Dom 4/24

Tredskodom

Granngården vann över privatperson. Dom 3/24

Tredskodom 

Byggsyndikatet vann över Justjättebrajobb i Sverige AB. Dom 2/24

Fel att avskeda taxichaufför som anklagats för sexuellt ofredande

Taxichauffören anklagades för att ha sexuellt ofredat en kvinnlig passagerare. Arbetsgivaren avskedade chauffören. Men AD menar att bevisningen var otillräcklig. Dom 1/24

Domar 2023

Stadfäst förlikning

Stockholms byggsyndikat och Controle du Soleil AB. Dom 77/23

Tredskodom 

Stockholms byggsyndikat vann över El och VVS Entreprenad Bromma AB. Dom 76/23

Rätt att skicka hem ovaccinerade undersköterskor

Aleris Närsjukvård AB införde en policy med vaccinationskrav för patientnära arbete under covid-pandemin. Tre undersköterskor vägrade att vaccinera sig och blev därför hemskickade utan lön. Kommunal stämde bolaget men AD kom fram till att bolagets vaccinationskrav var befogat. Dom 75/23

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över  Byggab Stockholm AB. Dom 74/23

Var vd:n medveten om att försäljningschefen sålde bolagets varor privat?

En försäljningschef på Swebad AB sålde bolagets produkter privat och fuskade med redovisningen. Försäljningschefen avskedades. Men han menade att den otillåtna försäljningen skedde i samförstånd med bolagets vd och ville få avskedandet förklarat ogiltigt. AD menar att det försäljningschefen inte lyckats bevisa att så var fallet och ger bolaget rätt. Dom 73/23

Det fanns inte grund för avskedande av vvs-montören

Bolaget hävdade att vvs-montören inte stod till förfogande för arbete men AD gick på förbundets linje och avskedandet förklarades som ogiltigt .Dom 72/23

Inte diskriminerande att förbjuda trygghetsvärd bära muslimsk huvudduk'

En trygghetsvärd i tunnelbanan hävdade att hennes arbetsgivare Rapid Säkerhet AB utsatt henne för diskriminering då bolaget har en neutralitetspolicy som förbjöd kvinnan att bära en muslimsk huvudduk. Arbetsdomstolen konstaterar att neutralitetspolicyn varken utgjorde direkt eller indirekt diskriminering. Dom 71/23

Tredskodom

Byggsyndikatet vann över enskild firma. Dom 70/23

Byggsyndikatet förlorade om förhandlingsvägran

Bolaget hade inte skyldighet att förhandla redan två veckor efter det första förhandlingstillfället. Byggsyndikatet förlorade i målet om förhandlingsvägran och får betala nära 300 000 kronor av bolagets rättegångskostnader. Dom 69/23

Brott mot kollektivavtal när Peab inte förhandlade om montagearbete

Byggföretaget Peab skulle ha förhandlat inför anlitandet av ett inredningsföretag som också svarade för montering. Arbetsdomstolen ger Byggnads rätt i frågan om kollektivavtalsbrott. Men skadeståndet jämkas till hälften. Dom 68/23

Tredskodom 

Stockholms byggsyndikat vann över Zmarta byggservice Scandinavia AB. Dom 67/23

Tredskodom

Stockholms Byggsyndikat vann över enskild firma. Dom 66/23

Stadfäst förlikning 

Stockholm LS och Stockholms Nordiska Golv och Bygg AB. Dom 65/23

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över 3A Betong AB. Dom 64/23

Stadfäst förlikning:

Kommunal och Vacker Sverige AB. Dom 63/23

Stadfäst förlikning

Stockholms byggsyndikat och DEZ bygg AB. Dom 62/23

Stadfäst förlikning 

Unionen och Råå Tandvård AB. Dom 61/23

Stadfäst förlikning 

En privatperson och Thoman&Fuchs Entreprenad AB. Dom 60/23

Stadfäst förlikning 

HRF och en enskild firma. Dom 59/23

Stadfäst förlikning 

IT On Tap AB och en tidigare delägare. Dom 58/23

Tredskodom 

Stockholms Byggsyndikat vann över Tyresö Bygg&Trade AB. Dom 57/23

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över vann över Mellan Sv. Byggentrep. EL VVS. Dom 56/23

Tredskodom

Unionen vann över My Home i Sundbyberg AB. Dom 55/23

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över Master Energilösningar Stockholm AB. Dom 54/23 

Åhlens vann om förhandlingsskyldighet

Det var inte nödvändigt för Åhlens att förhandla med facket om företrädesrätt när bolaget skulle nyanställa. Den springande punkten var att det inte fanns någon enskild anställd som skulle kunnat ta tjänsten. Dom 53/23

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över JP Larsson AB. Dom 52/23

Ett enskilt avtal skulle ha förhandlats med facket

Arbetsdomstolen ändrade tingsrättens beslut om en arbetsgivares enskilda avtal med en arbetstagare. AD, till skillnad från tingsrätten, kommer fram till att oenighet om avtalet skulle först ha förhandlats med facket. Men ledamöterna i AD var oeniga om beslutet. Beslut 51/23

Angav fel bolag som arbetsgivare

En privatperson hade stämt Jensen Education för lönefordran. Men det var inte det bolaget som var personens arbetsgivare. De andra sakerna i målet var inte arbetsrättstvister så AD beslutade att överlämna ärendet till hovrätten. Dom 50/23

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över en enskild firma. Dom 49/23 

Stadfäst förlikning:

Stockholms LS och en enskild firma. Dom 48/23 

AD: Rätt att neka facklig bisittare vid säkerhetsprövning 

Arbetsdomstolen ger staten rätt om att det inte är föreningsrättskränkning att neka facklig bisittare vid samtal i anslutning till en säkerhetsprövning. Förbundet förlorade även i frågan om könsdiskriminering. Dom 47/23

Målareförbundet hade inte rätt till alla löneuppgifter

För att Målareförbundet ska få tillgång till en firmas uppgifter om lön till alla som omfattas av måleriavtalet krävs att det sker i samband med ett arbetsplatsbesök. Dom 46/23

Målareförbundet förlorade i föreningsrättsmål

Det var inte föreningsrättskränkande av en firmainnehavare att via sms hota med att inte betala ut lön till en uppsagd provanställd efter den anställda kontaktat facket. Dom 45/23

Tredskodom

Göteborgs LS vann över Construction Management Partners. Dom 44/23 

Tredskodom

Göteborgs LS vann över Construction Management Partners Sweden AB i konkurs. Dom 43/23

Städbolag hindrade skyddsombud från att fullgöra sitt uppdrag

För att ett skyddsombud ska kunna utföra sitt uppdrag är det en nödvändig förutsättning att uppgifter om en arbetsgivares arbetsplatser tillhandahålls. Det slår Arbetsdomstolen fast och ger därmed Byggnads rätt. Dom 42/23

Tredskodom

Diskrimineringsombudsmannen vann över Isolar Lösullsentreprenad AB. Dom 41/23 

Tredskodom

Svenska Byggnadsarbetareförbundet vann över JEH Grovarbete i Skåne AB. Dom 40/23 

Rätt att avskeda målare efter vilseledande studieuppgifter

AD konstaterar att målarens studier inte var ledighetsberättigande och att han medvetet vilselett arbetsgivaren om studieförhållandena. Dom 39/23 

Tredskodom

Handels vann över Wellness Shop. Dom 38/23 

AD ändrar tingsrättsdom om återbetalning av lön

Till skillnad från tingsrätten anser AD att man ska skilja på aktiebolaget och dess ställföreträdare. Innebörden blir att en provanställd inte får lika mycket i ersättning som tingsrätten beslutade. Dom 37/23 

Tredskodom

Unionen vann över Råå Tandvård AB. Dom 36/23 

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över Lindman Sverige AB . Dom 35/23  

APM Terminal hindrade skyddsombud att utföra sitt jobb

APM terminals nedmontering av ett stängslet hade betydelse för arbetsmiljön i området för den ordinarie verksamheten. Genom att inte underrätta och inte låta huvudskyddsombudet delta i planeringen inför nedmonteringen hindrades skyddsombudet i sin uppgift. Dom 34/23 

Långvarig visstid överensstämmer med svensk rätt och EU-rätt

Enligt Arbetsdomstolens mening utgör kollektivavtalsregleringen en anpassning till speciella förhållandena inom branschen för personliga assistans att det motiverar avvikande anställningsförhållanden. Dom 33/23 

Rätt att utfärda varning för SD-utlåtande

Det var rätt att ge en gymnasielärare en skriftlig varning efter att han i undervisningen hade skrivit att om man har värderingen att alla människor har lika värde så röstar man förmodligen inte på Sverigedemokraterna. Dom 32/23 

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över Lazurit AB. Dom 31/23 

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över ARWO byggtjänst. Dom 30/23 

Inte fel att säga upp vid byte av bussentreprenör

Uppsägningsförbudet i Las var inte tillämpligt. Nobina gjorde inte fel när de sade upp busschaufförer på grund av arbetsbrist. Kommunal som hade stämt Nobina förlorade i AD. Dom 29/23 

Stadfäst förlikning

Yrkade på 17 miljoner men fick två miljoner kronor. Dom 28/23 

Stadfäst förlikning

Byggnadsarbetareförbundet mot Horisont Entreprenad i Vagnhärad. Dom 27/23 

Hamnarbetarförbundet vann om förhandlingsvägran

Svenska hamnarbetarförbundet hade stämt Karlshamns Hamn AB och Sveriges Hamnar. Dom 26/23

Kajavtalets övertidsregler inte tvingande

Hamnarbetarförbundet förlorade mot Sveriges Hamnar och Gothenburg Ro/Ro Terminal AB i målet om huruvida kajavtalets övertidsregler ska gälla. AD avslog förbundets talan. Dom 25/23 

Delägare bedöms inte som anställd

AD ändrar tingsrättens dom om en delägare ska ses som anställd eller inte. Den uppsagda var inte anställd då han omfattats av undantaget för företagsledare. Dom 24/23

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över Byggab Stockholm . Dom 23/23

Tredskodom

Tingvalla-Bro Fackförening vann över Skandinavisk Betonghåltagning AB. Dom 22/23 

Göteborgs tingsrätt måste utreda behörighet trots obetald ansökningsavgift

Arbetsdomstolen undanröjer Göteborgs tingsrätts beslut. Det var fel att avvisa en stämningsansökan utan att utreda domstolens behörighet, trots att personen inte hade betalat ansökningsavgiften. Beslut 21/23 

Planerad arbetstopp med extra anställda innebar inte förhandlingsskyldighet

Extra personal för att klara en arbetstopp har har enligt AD inte utgjort sådana viktiga förändringar av verksamheten eller av arbetsförhållandena att det ger upphov till förhandlingsskyldighet enligt mbl. Dom 20/23 

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över DEZ bygg. Dom 19/23

AD: Uppsägningshandlingen var inte förfalskad

Byggnads hävdade att arbetsgivaren hade förfalskat en snickares uppsägningshandling och att det i praktiken handlade om ett avskedande. Men AD anser att arbetsgivaren har visat att handlingen sannolikt är äkta. Dom 18/23 

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över Din Distribution Sverige. Dom 17/23 

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat vann över B&V entreprenad. Dom 16/23

Tredskodom

Stockholms LS vann över Caas Transport Sverige. Dom 15/23 

SKR hade inte skyldighet att förhandla med förbundet

Det fanns inte någon förhandlingsskyldighet för SKR att förhandla med fackförbundet Privat- och offentliganställdas förbund, POA, angående en konflikt i Leksands kommun, har AD slagit fast. Dom 14/23

Målareförbundet vann i AD: Bolaget förhandlade för sent

AD menar att det finnas anledning att se allvarligt på bolagets överträdelse av förhandlingsskyldigheten. Bolaget måste betala skadestånd till Målareförbundet. Dom 13/23 

AD: Restaurangchefen ska inte ha lön för sitt arbete

AD ändrar en dom från tingsrätten. Tingsrätten ansåg att en restaurangchef som jobbade gratis i utbyte mot delägarskap, men som aldrig kom att bli delägare, var att betrakta som anställd. Dom 12/23 

Butikssäljaren provocerades inte att säga upp sig

En kvinna med romskt ursprung sade upp sig från en tjänst som butikssäljare. I efterhand hävdade kvinnan och förbundet att hon provocerades att säga upp sig. Men Arbetsdomstolen kommer fram till att förbundet inte lyckats visa att det var på det viset. Dom 11/23

Tredskodom

Stockholms byggsyndikat – Solidariska byggare hade stämt JPD group AB för bland annat förhandlingsvägran. Dom 10/23 

Stadfäst förlikning – får betala tillbaka för hög lön

En person hade fått för mycket lön. Efter flera turer slutar tvisten med förlikning där personen tvingas betala det som parterna tidigare kommit överens om i centrala förhandlingar. Dom 9/23

AD avvisade talan om stora skadestånd

Ett bolag hade stämt en före detta medarbetare på mångmiljonbelopp för bland annat brott mot företagshemlighetslagen. Men bolaget var för sent ute med att meddela förhandling mot förbundet och dess medlem och AD beslutar att avvisa Byggföretagens talan. Dom 8/23

AD rättar Kronofogdens fel

AD kommer fram till att ett betalningsföreläggande avseende lönefordran som överlämnade från Kronofogden till AD skulle ha överlämnats till Lunds tingsrätt. Dom 7/23

Rättegångsfel ändrar inte frågan om behörig domstol

Beslut från AD om behörig domstol Beslut 6/23

AD ändrar mellandom om preskription

En läkaren förlorade rätten till talan på grund av preskription enligt diskrimineringslagen. AD ändrar tingsrättens dom. Dom 5/23

Polisman hade rätt till lön

En polisman hade rätt till lön. AD ändrar tingsrättens dom. Dom 4/23

Förbundet fick rätt: Ett vederlag kan inte vara negativt

Sjöbefäl kan inte ha negativa timmar inom begreppet vederlag. Därmed fick förbundet rätt i tvisten om hur begreppet ska tolkas. Dom 3/23

Fel att avskeda butikssäljare – otillräcklig bevisning om misskötsamhet

Det var fel att avkeda en butikssäljare. Arbetsgivaren hävdade misskötsamhet men bevisningen var otillräcklig. Dom 2/23

Tredskodom

Svenska Byggnadsarbetareförbundet vann mot Bygg & Fönsterteknik i Örebro AB. Dom 1/23

Domar 2022

Stadfäst förlikning

Svenska transportarbetareförbundet mot Tigrarna AB. Dom 60/22 

SAS hade inte skyldighet att förhandla när underleverantör bytte leverantör

SAS hade inte skyldighet att mbl-förhandla i samband med att en underlevernatör ändrade bemanningen på flygningar som underleverantören utförde för SAS räkning. Dom 59/22 

Tredskodom

Diskrimineringsombudsmannen vann mot en enskild firma. Dom 58/22 

ABF diskriminerade inte två kvinnor när en man fick högre tjänst

ABF diskriminerade inte två kvinnor när en högre tjänst gick till en man som hade kortare utbildning och arbetserfarenhet än kvinnorna. Dom 57/22 

Tidningsutbärare hävdade sjukdom men bedömdes arbetsförmögen – avskedandet var rätt

Det var rätt att avskeda en tidningsutbärare som uteblev från jobbet och åkte på en resa. Förbundet menade att han varit oförmögen att arbeta på grund av sjukdom. Dom 56/22 

Rätt att avskeda en bergarbetare som hotade kollega

Det var laga grund att avskeda en bergarbetare som på en sportsbar uttalat ett allvarligt hot till en kollega. Dom 55/22 

Stadfäst förlikning

Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Kriminalvården. Dom 52/22 

Fummel med lönekriterier räddar Region Västmanland

Arbetsdomstolen konstaterar att regionen har visat att löneutfallet 2021 för en intensivvårdssjuksköterska orsakades av att lönekriterierna hade tillämpats på ett sätt 2020 som regionen ett år senare ansåg vara felaktigt. Det var inget missgynnande. Dom 53/22 

Målareförbundet förlorade om kompetenskrav

Att ha jobbat som målare i ett företag som inte har kollekivavtal uppfyller kompetenskraven i Måleriavtalet. Målareförbundet går därmed förliorande ur striden om två utländska målare hade tillräcklig kompetens för jobbet. Dom 52/22 

Tredskodom

Kommunal vann mot en enskild firma. Dom 51/22 

Rätt att avskeda för ansiktsskyddsvägran

Arbetsdomstolen finner att en lagerarbetaren var skyldig att lyda instruktion om att bära ansiktsmask. Det var ett mycket allvarligt brott när lagerarbetaren vid upprepade tillfällen trotsa beslutet. Dom 50/22 

Fel av Polismyndigheten att säga upp operatör

Arbetsdomstolen anser att staten inte har lyckats visa att en operatör agerat som staten påstått och att det därmed saknats saklig grund för uppsägning. Dom 49/22 

Tredskodom

Handelsanställdas förbund vann mot Mackrogreen AB. Dom 48/22 

Statsimmunitet gäller vid avskedande

Arbetsdomstolen kommer liksom tingsrätten fram till att staten Qatar har rätt att åberopa statsimmunitet i fråga om yrkande om ogiltigförklaring av avskedande av en ambassadanställd. Dom 47/22 

Stadfäst förlikning

Svenska kommunalarbetareförbundet mot Vårdföretagarna och Solid Care Assistans Stockholm AB. Dom 46/22 

Mopedbud var inte anställd av Foodora

Foodora vann den uppmärksammade tvisten om huruvida ett mopedbud var anställd av Foodora eller ett bemanningsföretag. Transport hävdade att matbudet i praktiken var anställd av Foodora och att när anställningen upphörde var det ett ogiltigt avskedande av bolaget. Dom 45/22 

Lön omfattas inte av det offentliga ackordet

Arbetsdomstolen kom fram till att en medlem utförde arbete efter det att en månad förflutit från den kritiska tidpunkten vid en företagsrekonstruktionen. Då ska hans lönefordran, som inte täckts av lönegarantin, inte omfattas av det offentliga ackordet. Dom 44/22 

Stadfäst förlikning

Unionen hade stämt Hallberg-Sekrom Fabriks AB. Dom 43/22 

Tredskodom

Byggnads vann. Dom 42/22 

Stadfäst förlikning

Stockholms LS stämde bolag – får betala i förlikning. Dom 41/22 

Tredskodom

AD jämkar skadestånd. Dom 40/22

Fel av Karolinska att avskeda läkare

Karolinska sjukhuset avskedade en biträdande överläkare. Men i AD medger arbetsgivarsidan förbundets talan och avskedandet förklaras ogiltigt. Arbetsgivaren tvingas nu betala läkaren över en miljon kronor i lön och skadestånd. Dom 39/22 

Tredskodom

Stockholms Lokala Samorganisation vann mot Tor Hammare AB. Dom 38/22 

Tredskodom

Butiksbiträde vann över butiksinnehavare. Dom 37/22 

Stadfäst förlikning:

Byggnads yrkade en miljon – fick en dryg fjärdedel. Dom 36/22 

Inte fel att säga upp åtalad expeditionsvakt

En vakt som var åtalad för sexuellt ofredande sades upp av Hovrätten. Fackförbundet ST ansåg att vakten kunde ha omplacerats, men AD slog fast att det inte var fel att säga upp vakten. Dom 35/22 

Inte diskriminerande att säga upp MS-sjuk administratör

Det var inte fel av Polismyndigheten att säga upp en administratör som led av MS och hade reducerad arbetsförmåga. Dom 34/22 

Hamnarbetarförbundet förlorade om stridsåtgärd

Arbetsdomstolen avslår Hamnarbetarförbundets yrkande om interimistiskt beslut om att kunna fortgå med stridsåtgärder för att blockera ryska fartyg. Dom 33/22 

Otillräcklig bevisning för att avskeda vårdare

AD slog fast tingsrättens dom om att det var fel att avskeda en vårdare. Dom 32/22 

AD ändrar tingsrättsdom för köksbiträde

AD ändrade tingsrättens dom till ett köksbiträdes fördel. Hon får mer pengar av företaget för utebliven lön än vad tingsrätten kom fram till. Dom 31/22 

Anmälan till konkurrensverket var ingen stridsåtgärd

Det var ingen stridsåtgärd när Måleriföretagen gjorde en anmälan av en skrivelse i kollektivavtalet till konkurrensverket. Dom 30/22 

Brandmän i beredskap är deltidsanställda

Fyra brandmän i beredskap var deltidsanställda i den bemärkelsen som avses i Las och arbetsgivaren bröt mot bestämmelsen genom att inte erbjuda dem lediga heltidsanställningar. Dom 29/22 

Polismyndigheten vann mål om arrestvakts provanställning

Trots bristande formulering i en skriftlig handling var det tillräckligt för att uppfylla kravet om hur en provanställning ska avslutas enligt lagen om offentlig anställning. Dom 28/22 

Tredskodom

Umeå Lokala Samorganisation vann mot Torgnys Fastighets & El AB. Dom 27/22

Metall vann om utebliven lön vid rekonstruktion

Metall vann om utebliven lön vid rekonstruktion. Det var fel av bolaget att betala uppsägningslön enligt ackordet. Dom 26/22 

AD ändrar dom om semester

AD ändrade tingsrättens dom. Arbetstagaren skulle ha mer i semesterersättning, men inget semestertillägg. Dom 25/22

Okej för polis att ha förtroendeuppdrag på försäkringsbolag

Det är inte en otillåten bisyssla för en polis att ha ett förtroendeuppdrag i ett kundägt försäkringsbolag. Dom 24/22 

Arbetstagare på Hometec är tjänstemän

Elektrikerförbundet förlorade om kollektivavtal. Arbetstagare på Hometec är tjänstemän och bolaget behöver inte ansluta sig till larm- och säkerhetsteknikavtalet. Dom 23/22

Redovisningsansvarig måste betala tre miljoner till arbetsgivaren

AD slog fast tingsrätten dom om att en redovisningsansvarig fört över pengar från bolagen hon jobbade för till sina egna konton. Dom 22/22

Tredskodom:

Transportarbetareförbundet vann över Jämtö Trafik AB. Dom 21/22

Varierad arbetstid är inte övertid

Bolaget har inte brutit mot kollektivavtalet genom att variera arbetstiden mellan olika veckor. Tre arbetstagarna har därmed inte arbetat övertid. Dom 20/22 

Tredskodom

Stockholms Lokala Samorganisation vann över Stockholms Nordiska Golv och Bygg AB. Dom 19/22 

Inte otillåten bisyssla för poliser att vara aktiva i Camp Sweden

Det är inte otillåten bisyssla när två poliser är ledamöter i styrelsen för supporterföreningen för de svenska fotbollslandslagen. Dom 18/22 

Skiftersättning ska inte räknas vid skadstånd enligt 39 § Las

Skiftersättning ska inte räknas in i underlaget för skadestånd enligt Las § 39 när arbetsgivaren inte rättar sig efter att en domstol ogiltigförklarat en uppsägning. Dom 17/22 

Hamnararbetarförbundets krav om övertidsersättning avslogs

Karlshamns Hamn och Transport är lokalt överens om att de träffat en överenskommelse om det aktuella arbetstidsschemat. Därmed faller Hamnarbetarförbundets krav om övertidsersättning. Dom 16/22 

Fel att avskeda en medarbetare på Samhall

AD ställer högre krav på Samhall och menar att bolaget borde försökt lösa situationen genom anpassningar och tillrättavisningar innan det avskedade en person. Dom 15/22 

AD ändrade dom om verksamhetsövergång

AD ändrade tingsrättens dom och menade att arbetsgivaren inte hade visat att det rörde sig om verksamhetsövergång. Dom 14/22 

Polismyndigheten fick rätt om omplacering

Polismyndigheten gjorde inte fel när den omplacerade en person från Älmhult till Ljungby. Personen hade arbetsskyldighet även i Ljungby. Dom 13/22 

Hamnarbetarförbundets avtal gällde

APM Terminals Gothenbourg skulle ha tagit hänsyn även till Hamnarbetarförbundets kollektivavtal, inte bara Transports. Bolaget döms att betala skadestånd till förbundet. Dom 12/22

AD ändrade tingsrättens dom om avgångsvederlag

Tingsrätten hade dömt att en ridklubb inte behövde betala avtalat avgångsvederlag på 550 000 krnonor till en tidigare anställd. Men AD ändrade tingsrättens dom. Ridklubben får dessutom stå för motpartens rättegångskostnader på närmare 400 000 kronor. Dom 11/22 

Stadfäst förlikning

Byggnads förlikas efter stämning för sex medlemmar. Dom 10/22 

Arbetsgivaren vann om reklamutdelares prestationslön

Den segdragna tivsten om reklamutdelares prestationslön avgjordes till arbetsgivarens fördel. Förbundet tvingas betala motpartens arvoden på 640 000 kronor. Dom 9/22 

AD ändrar tingsrättens dom om uppsägning

Tingsrätten hade kommit fram till att det var fel av bolaget att säga upp en arbetstagare och utdömt ett skadestånd på 100 000 krnonor. Men AD ändrar tingsrättens dom till arbetsgivarens fördel. Dom 8/22 

Tidsbegränsade jobb var inte skälig omplacering

Pastoratet erbjöd en fast anställd medarbetare tre olika tjänster för omplacering vid en arbetsbristsitutaion. Men eftersom alla var tidsbegränsade var det oskäliga erbjudanden, har AD slagit fast. Dom 7/22

Bolaget medgav käromålet

Svenska Elektrikerförbundet mot Comdate AB och Installatörsföretagen. Dom 6/22

Stadfäst förlikning

Byggnads mot Partner Entreprenad i Sverige AB. Dom 5/22

Rätt av Kriminalvården att neka partiell föräldraledighet

Det var rätt att neka tre personer på Kriminalvården partiell föräldraledighet. Den begärda ledigheten skulle ha medfört en påtaglig störning i NTE:s verksamhet, har AD kommit fram till. Dom 4/22

AD: Skäl fanns för avskedande av polis

Det fanns skäl att avskeda en polis då han inte var pålitlig ur säkerhetssynpunkt och därmed sårbar. Dom 3/22

Polismyndigheten handlade rätt efter misstänkt kaffestöld

Det var inte otillåten disciplinåtgärd att ta en polisinspektör ur tjänst efter misstanke om stöld av ett kaffepaket. Dom 2/22

Tredskodom

Unionen vann över Brightstar 20:20 AB. Dom 1/22


Domar 2021

AD: Uppenbart ogrundad talan från Blå-Gul fackförening

Arbetsdomstolenm avslår Blå-Gul Fackförenings talan. Föreningen hade ansökt om stämning för att få Elektrikerförbundets kollektivavtal med ett bolag ogiltigt. Dom 69/21 

Tredskodom

Unionen vann över Guldvagnens Livs AB. Dom 68

AD: Lagerarbetaren var inte skyldig att ingripa

Lagerarbetaren var inte skyldig att försöka avvärja handgripligheter mellan en kvinnlig och en manlig kollega som han bevittnade. Det var därför fel av Ica att avskeda lagerarbetaren. Dom 67

Tredskodom

Byggnads mot en enskild firma. Dom 66

Tredskodom

Kommunal mot Proffssystern i Stockholm AB. Dom 65/21 

SJ vann mål om vilotid

AD slår fast att SJ inte bröt mot kollektivavtalsbestämmelsen när bolaget inte såg till att tågvärden fick elva timmars viloperiod mellan arbetspassen. Dom 64/21 

Migrationsverket förlorade mål om säkerhetsklassning

En säkerhetssamordnare på Migrationsverket sades upp av personliga skäl sedan hans säkerhetsprövning underkänts. Men AD anser att myndigheten gjorde fel och ogiltigförklarar uppsägningen. Dom 63/21 

Stadfäst förlikning

Stockholm LS mot Ordning och reda med Vera AB. Dom 62/21

Rätt att frånta polismannens tjänstevapen

Det var rätt av Polismyndigheten att frånta en polisman, som arbetar som lokalförvaltare, hans tjänstevapen utan att förhandla beslutet med facket. Dom 61/21 

Tredskodom

Handels vann om semesterersättning. Dom 60/21 

Byggnads vann PME-tvisten

AD har slutligt avgjort tvisten mellan PME AB och dess efterträdare å ena sidan och Byggnads och två av dess regioner å den andra. Byggnads går segrande ur den segdragna tvisten. Dom 59/21

Tredskodom

Byggnads mot Bygg & Takservice- Dom 58/21 

Rätt att ändra arbetsuppgifter för brottsdömd åklagare

AD slår fast att det var rätt när Ekobrottsmyndigheten ändrade arbetsuppgifter för en åklagare som var dömd för grovt rattfylleri och vållande till kroppskada. Dom 57/21 

Tredskodom

Transport mot Spili Cab AB. Dom 56/21

Stadfäst förlikning

Unionen mot Leading Car Service Stockholm AB. Dom 55/21

AD: Byggnads har inte bevisat att snickaren använde egen bil

AD anser att Byggnass inte kunnat bevisa att en snckare använde sin egen bil för att resa fram och tillbaka till arbetsplatsen. Dom 54/21

Tredskodom

Komplett Bygg mot Byggnads. Dom 53/21

Tredskodom

Tredskodom: Höga skadestånd för polskt byggbolag. Dom 52/21

Stadfäst förlikning

Unionen mot Laxen Specialnät. Dom 51/21

Stadfäst förlikning

Yrkade 4,9 miljoner får 450 000. Dom 50/21

Tredskodom

Byggnads mot Partner Entreprenad i Sverige AB. Dom 49/21

Stadfäst förlikning

Byggnads mot UAB Laivsta. Dom 48/21

AD: Byggnads krav var inte olovlig stridsåtgärd

AD slår fast att Byggnads inte har vidtagit någon stridsåtgärd mot underentreprenören. AD konstaterar att bolaget, när det anlitade underentreprenören, bröt mot Byggavtalets entreprenörsbilaga. Dom 47/21

Stadfäst förlikning

Byggnads mot Partner entreprenad i Sverige. Dom 46/21

Tredskodom

Unionen vann mot en enskild firma. Dom 45/21

Tredskodom

Byggnads vann mot Riv& Saneringsgruppen. Dom 44/21

Stadfäst förlikning

Handels mot livsbutik. Dom 43/21

Litauiskt bolag bröt mot byggavtalet

Bolaget kan inte räkna utstationeringsersättning som lön. Därmed har bolaget brutit mot kollektivavtalet. Men skadeståndet blir betydligt lägre än vad Byggnads hade yrkat. Dom 42/21

Rätt att avskeda fälttekniker

En fälttekniker rapporterade fel arbetstider och har på så sätt fått för hög lön. Det är fog för avskedande, slår AD fast. Dom 41/21

Jurist fick rätt mot advokatfirma

I tingsrätten dömdes juristen att betala skadestånd till sin arbetsgivare, en advokatbyrå, men AD anser att det var fel att reducera juristens lön. Istället blir det advokatbyrån som får betala skadestånd. Dom 40/21

Tredskodom

Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB bröt mot byggavtalet. Dom 39/21

Inte diskriminerande med åldersgräns för lotsar

Ett avtal som gör skillnad på lotsars arbetstid för de över 60 år är inte diskriminerande, slår AD fast. Åldersgränsen anses vara ett lämpligt medel för att tillgodose äldres ökade behov av vila. Dom 38/21

Adjunkter har inte rätt till FKU

Arbetsdomstolen slår fast att två adjunkters anställningar inte ändrats i grunden för att arbetsgivaren tagit bort forskning och utveckling ur deras tjänster. Adjunkterna har inte sagts upp från sina anställningar. Dom 37/21

Hamnarbetarförbundet bröt mot varselfristen

Hamnarbetarförbundet bröt mot varselfristen. Däremot var APM Terminals Gothenburg AB inte berättigat till skadestånd, har AD slagit fast. Dom 36/21

AD: Målarnas veto saknar inte fog

AD säger nej till Måleriföretagens begäran att stoppa det veto som Målareförbundet har lagt mot ett företag för att det inte ska kunna hyra in bemanningspersonal. Dom 35/21

Arbetsgivaren bifaller skadestånd på 400 000 kronor

Arbetsgivaren medger fel och går med på Unionens yrkanden på sammanlagt 400 000 kronor i skadestånd. Dom 34/21

AD: Kocken fick lön

En kock hävdade att haninte fått lön av restaurangen han jobbade på. Men AD kom fram till att kocken fått merparten av sin lön. Däremot hade han inte fått semesterersättning. Dom 33/21

Vice vd vann i tingsrätten men förlorade i AD

En tidigare vice vd på ett företag hade överfört pengar från bolaget till sig själv.. Tingsrätten gav honom rätt. Men AD konstaterar att mannen är skyldig bolaget pengar. Dom 32/21

Fel att betala lön enligt offentligt ackord – det fanns en ny uppgörelse

Det var fel av ett företag att betala reducerad uppsägningslön i nivå med ackordet efter en företagsrekonstruktion. Arbetstagarnas fordringar på uppsägningslön har uppkommit efter den kritiska tidpunkten och omfattas därmed inte av ackordet, fastslår Arbetsdomstolen. Dom 31/21

Tredskodom

Brahems VVS bröt mot kollektivavtalet. Dom 30/1

AD: Uppsagd person ska betala även i tingsrätten

En privatperson hade överklagar en dom i Solna tingsrätts. Tingsrätten fastslog att det funnits saklig grund för företaget Mbrace AB att säga upp personen på grund av arbetsbrist. AD går delvis på tingsrättens linje. Dom 29/21

Stadfäst förlikning

Anställd fram till augusti nästa år. Dom 28/1

Bolaget hade fel men slipper skadestånd – oklart rättsläge

AD konstaterar att rättsläget varit påtagligt oklart när det gäller entreprenad och medbestämmandelagen. Därför slipper företaget FLQ Bygg Konsult betala skadestånd för brott mot medbestämmandelagen, trots att det gjorde fel. Dom 27/21

Tredskodom

Partner Entreprenad tvingas betala lön och semesterersättning. Dom 26/21

Tredskodom

Komplett Bygg tvingas betala utebliven lön. Dom 25/21

Avskedad försäljningschef frias av AD

Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom i ett mål där Aebi Schmidt Sweden AB hade avskedat en försäljningschef. Bolaget hade motiverat avskedandet med att försäljningschefen tidigarelagt fakturering för att förbättra företagets resultat . Dom 24/21

Livsmedelsarbetareförbundet vann tvist om omaskerade anställningsbevis

Arbetsdomstolen har kommit fram till att tobaksavtalet ger Livsmedelsarbetareförbundet rätt att få omaskerade anställningsbevis från arbetsgivaren. Dom 23/21

Rätt att avskeda polis som sjukanmälde sig från Seychellerna

Arbetsdomstolen slår fast att en polis som sjukanmälde sig under en utlandsvistelse och som dessförinnan hade ansökt om ledighet var arbetsförmögen. Dom 21/21

Avskedande kan leda till skadeståndsansvar efter framtida avslutade provanställningar

AD slår fast att det finns ett adekvat samband mellan ett avskedande av en civilingenjör och personens efterföljande inkomstbortfall efter två provanställningar. Dom 20/21

Tredskodom

Målareförbundet vann mot Vårsta Måleri & Entreprenad AB. Dom 19/21

Stadfäst förlikning

250 000 kronor i skadestånd. Dom 18/21

Bolag bröt inte mot kollektivavtalets bestämmelser om extra ledighet

AD konstaterar att det inte finns någon uttrycklig reglering i kollektivavtalet för hotell- och restauranganställda om att arbetstagarna inom Gröna riksens avtalsområde vid sjukdomsfall ska få spara ledighetsdagen. Dom 17/21

Fel av tingsrätten att inte utreda behörighetsfrågan

Arbetsdomstolen har beslutat att tingsrätten borde ha utrett behörighetsfrågan innan den förelade käranden att betala en tilläggsavgift. Dom 16/21

Tredskodom

Bolag tvingas betala fordran. Dom 15/21

Företaget var för otydligt i fråga om anställning

En lärare hade efter samtal med bolagets vd uppfattat det som att hon var fråntagen sin tjänst. Bolaget menar att så inte alls var fallet, men AD slår fast att det är arbetsgivarens ansvar ifall det råder oklarheter. Dom 14/21

Skådespelaren var anställd – inte uppdragstagare

Vid en helhetsbedömning kommer Arbetsdomstolen fram till att en skådespelare som under tre månader skulle ha medverkat i en teaterpjäs var arbetstagare. Dom 13/21

Tredskodom

AD sänker skadestånd. Dom 12/21

Hotellet var inte bundet till kollektivavtalet

En lokalvårdare på Fridhemsplan Hotell hade väckt talan i tingsrätten och yrkat att hotellet skulle betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till henne för att hotellet avskedat eller sagt upp henne och att det inte funnits laga skäl för detta. Dom 11/21

Befogat att avskeda efter sexuella närmanden mot en arbetssökande

Det var rätt av Arbetsförmedlingen att avskeda en anställd efter att han gjort sexuella närmande mot en arbetssökande. Han har grovt åsidosatt sina åligganden mot staten, konstaterar AD. Dom 10/21

Tredskodom

Swemax Bygg Service AB förlorade om förhandlingsvägran. Dom 9/21

Tredskodom

Taxibolag tvingas betala semesterersättning. Dom 8/21

Tredskodom

Företaget uteblev igen. Dom 7/21

Stadfäst förlikning

Sigtuna kommun betalar 340 000 kronor. Dom 6/21

Pumpar blev dyr historia för vvs-bolag

Företaget Västerorts VVS Installationer AB lät en anställd köpa två värmepumpar till samma pris som bolaget betalar till leverantören. Men den anställda betalade aldrig pumparna. AD konstaterade att det hela avgörs enligt konsumentköplagen och att fordran därmed har blivit preskriberad. Dom 5/21

Stadfäst förlikning

15 arbetstagare får 15 miljoner. Dom 4/21

Rekommenderat brev styrde preskription om uppsägning

Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt om att Transports yrkande om att ogiltigförklara en uppsägning av en medlem var preskriberat, trots att det rekommenderade brevet om uppsägning aldrig nådde medlemmen. Arbetsdomstolen har avgjort ett första fall i den stora konflikten mellan Gate Gourmet och Svenska Transportarbetareförbundet. Dom 3/21

Tredskodom

Komplett Bygg AB får betala lönefordran. Dom 2/21

AD ökade skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen

Arbetsdomstolen ökade skadeståndet från tingsrättens dom för ett nybildat bolag, där en tidigare anställd på företaget Prefab använt företagshemligheter i konkurrerande syfte. Dom 1/21