Senaste domarna från AD

2022-11-23 15:00 Mattias Croneborg  
Teckning: Ola Skogäng Foto: Ola Skogäng

ARBETSRÄTT. Här finns referaten från de senaste domarna i AD.

Fel av Polismyndigheten att säga upp operatör

Arbetsdomstolen anser att staten inte har lyckats visa att en operatör agerat som staten påstått och att det därmed saknats saklig grund för uppsägning. Dom 49

Tredskodom

Handelsanställdas förbund vann mot Mackrogreen AB. Dom 48

Statsimmunitet gäller vid avskedande

Arbetsdomstolen kommer liksom tingsrätten fram till att staten Qatar har rätt att åberopa statsimmunitet i fråga om yrkande om ogiltigförklaring av avskedande av en ambassadanställd. Dom 47

Stadfäst förlikning

Svenska kommunalarbetareförbundet mot Vårdföretagarna och Solid Care Assistans Stockholm AB. Dom 46

Mopedbud var inte anställd av Foodora

Foodora vann den uppmärksammade tvisten om huruvida ett mopedbud var anställd av Foodora eller ett bemanningsföretag. Transport hävdade att matbudet i praktiken var anställd av Foodora och att när anställningen upphörde var det ett ogiltigt avskedande av bolaget. Dom 45

Lön omfattas inte av det offentliga ackordet

Arbetsdomstolen kom fram till att  en medlem utförde arbete efter det att en månad förflutit från den kritiska tidpunkten vid en företagsrekonstruktionen. Då ska hans lönefordran, som inte täckts av lönegarantin, inte omfattas av det offentliga ackordet. Dom 44

Stadfäst förlikning

Unionen hade stämt Hallberg-Sekrom Fabriks AB. Dom 43

Tredskodom

Byggnads vann. Dom 42

Stadfäst förlikning

Stockholms LS stämde bolag – får betala i förlikning. Dom 41

Tredskodom

AD jämkar skadestånd. Dom 40

Fel av Karolinska att avskeda läkare

Karolinska sjukhuset avskedade en biträdande överläkare. Men i AD medger arbetsgivarsidan förbundets talan och avskedandet förklaras ogiltigt. Arbetsgivaren tvingas nu betala läkaren över en miljon kronor i lön och skadestånd. Dom 39

Tredskodom

Stockholms Lokala Samorganisation vann mot Tor Hammare AB. Dom 38

Tredskodom

Butiksbiträde vann över butiksinnehavare. Dom 37

Stadfäst förlikning:

Byggnads yrkade en miljon – fick en dryg fjärdedel. Dom 36

Inte fel att säga upp åtalad expeditionsvakt

En vakt som var åtalad för sexuelt oferdande sades upp av Hovrätten. Fackförbundet ST ansåg att vakten kunde ha omplacerats, men AD slog fast att det inte var fel att säga upp vakten. Dom 35

Inte diskriminerande att säga upp MS-sjuk administratör

Det var inte fel av Polismyndigheten att säga upp en administratör som led av MS och hade reducerad arbetsförmåga. Dom 34

Hamnarbetarförbundet förlorade om stridsåtgärd

Arbetsdomstolen avslår Hamnarbetarförbundets yrkande om interimistiskt beslut om att kunna fortgå med stridsåtgärder för att blockera ryska fartyg. Dom 33

Otillräcklig bevisning för att avskeda vårdare

AD slog fast tingsrättens dom om att det var fel att avskeda en vårdare. Dom 32

AD ändrar tingsrättsdom för köksbiträde

AD ändrade tingsrättens dom till ett köksbiträdes fördel. Hon får mer pengar av företaget för utebliven lön än vad tingsrätten kom fram till. Dom 31

Anmälan till konkurrensverket var ingen stridsåtgärd

Det var ingen stridsåtgärd när Måleriföretagen gjorde en anmälan av en skrivelse i kollektivavtalet till konkurrensverket. Dom 30

Brandmän i beredskap är deltidsanställda

Fyra brandmän i beredskap var deltidsanställda i den bemärkelsen som avses i Las och arbetsgivaren bröt mot bestämmelsen genom att inte erbjuda dem lediga heltidsanställningar. Dom 29

Polismyndigheten vann mål om arrestvakts provanställning

Trots bristande formulering i en skriftlig handling var det tillräckligt för att uppfylla kravet om hur en provanställning ska avslutas enligt lagen om offentlig anställning. Dom 28

Tredskodom

Umeå Lokala Samorganisation vann mot Torgnys Fastighets & El AB. Dom 27

Metall vann om utebliven lön vid rekonstruktion

Metall vann om utebliven lön vid rekonstruktion. Det var fel av bolaget att betala uppsägningslön enligt ackordet. Dom 26

AD ändrar dom om semester

AD ändrade tingsrättens dom. Arbetstagaren skulle ha mer i semesterersättning, men inget semestertillägg. Dom 25

Okej för polis att ha förtroendeuppdrag på försäkringsbolag

Det är inte en  otillåten bisyssla för en polis att ha ett förtroendeuppdrag i ett kundägt försäkringsbolag. Dom 24

Arbetstagare på Hometec är tjänstemän

Elektrikerförbundet förlorade om kollektivavtal. Arbetstagare på Hometec är tjänstemän och bolaget behöver inte ansluta sig till larm- och säkerhetsteknikavtalet. Dom 23

Redovisningsansvarig måste betala tre miljoner till arbetsgivaren

AD slog fast tingsrätten dom om att en redovisningsansvarig  fört över pengar från bolagen hon jobbade för till sina egna konton. Dom 22

Tredskodom:

Transportarbetareförbundet vann över Jämtö Trafik AB. Dom 21

Varierad arbetstid är inte övertid

Bolaget har inte brutit mot kollektivavtalet genom att variera arbetstiden mellan olika veckor. Tre arbetstagarna har därmed inte arbetat övertid. Dom 20

Tredskodom

Stockholms Lokala Samorganisation vann över Stockholms Nordiska Golv och Bygg AB. Dom 19

Inte otillåten bisyssla för poliser att vara aktiva i Camp Sweden

Det är inte otillåten bisyssla när två poliser är ledamöter i styrelsen för supporterföreningen för de svenska fotbollslandslagen. Dom 18

Skiftersättning ska inte räknas vid skadstånd enligt 39 § Las

Skiftersättning ska inte räknas in i underlaget för skadestånd enligt Las § 39 när arbetsgivaren inte rättar sig efter att en domstol ogiltigförklarat en uppsägning. Dom 17

Hamnararbetarförbundets krav om övertidsersättning avslogs

Karlshamns Hamn och Transport är lokalt överens om att de träffat en överenskommelse om det aktuella arbetstidsschemat. Därmed faller Hamnarbetarförbundets krav om övertidsersättning. Dom 16

Fel att avskeda en medarbetare på Samhall

AD ställer högre krav på Samhall och menar att bolaget borde försökt lösa situationen genom anpassningar och tillrättavisningar innan det  avskedade en person. Dom 15

AD ändrade dom om verksamhetsövergång

AD ändrade tingsrättens dom och menade att arbetsgivaren inte hade visat att det rörde sig om verksamhetsövergång. Dom 14

Polismyndigheten fick rätt om omplacering

Polismyndigheten gjorde inte fel när den omplacerade en person från Älmhult till Ljungby. Personen hade arbetsskyldighet även i Ljungby. Dom 13

Hamnarbetarförbundets avtal gällde

APM Terminals Gothenbourg skulle ha tagit hänsyn även till Hamnarbetarförbundets kollektivavtal, inte bara Transports. Bolaget döms att betala skadestånd till förbundet. Dom 12

AD ändrade tingsrättens dom om avgångsvederlag

Tingsrätten hade dömt att en ridklubb inte behövde betala avtalat avgångsvederlag på 550 000 krnonor till en tidigare anställd. Men AD ändrade tingsrättens dom. Ridklubben får dessutom stå för motpartens rättegångskostnader på närmare 400 000 kronor. Dom 11

Stadfäst förlikning

Byggnads förlikas efter stämning för sex medlemmar. Dom 10

Arbetsgivaren vann om reklamutdelares prestationslön

Den segdragna tivsten om reklamutdelares prestationslön avgjordes till arbetsgivarens fördel. Förbundet tvingas betala motpartens arvoden på 640 000 kronor. Dom 9

AD ändrar tingsrättens dom om uppsägning

Tingsrätten hade kommit fram till att det var fel av bolaget att säga upp en arbetstagare och utdömt ett skadestånd på 100 000 krnonor. Men AD ändrar tingsrättens dom till arbetsgivarens fördel. Dom 8

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

 

Tidsbegränsade jobb var inte skälig omplacering

Pastoratet erbjöd en fast anställd medarbetare tre olika tjänster för omplacering vid en arbetsbristsitutaion. Men eftersom alla var tidsbegränsade var det oskäliga erbjudanden, har AD slagit fast. Dom 7/22

Bolaget medgav käromålet

Svenska Elektrikerförbundet mot Comdate AB och Installatörsföretagen. Dom 6/22

Stadfäst förlikning

Byggnads mot Partner Entreprenad i Sverige AB. Dom 5/22

Rätt av Kriminalvården att neka partiell föräldraledighet

Det var rätt att neka tre personer på Kriminalvården partiell föräldraledighet. Den begärda ledigheten skulle ha medfört en påtaglig störning i NTE:s verksamhet, har AD kommit fram till. Dom  4/22

AD: Skäl fanns för avskedande av polis

Det fanns skäl att avskeda en polis då han inte var pålitlig ur säkerhetssynpunkt och därmed sårbar. Dom 3/22

Polismyndigheten handlade rätt efter misstänkt kaffestöld

Det var inte otillåten disciplinåtgärd att ta en polisinspektör ur tjänst efter misstanke om stöld av ett kaffepaket. Dom 2/22

Tredskodom

Unionen vann över Brightstar 20:20 AB. Dom 1/22

Fler domar

Här hittar du referat från alla ad-domar under 2021.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen